Cilj je zbiranje idej, ki bodo pripomogle k boljšemu počutju mladih v občini in jih bodo mladi s pomočjo spletne platforme OPIN sami razvrstili tudi po pomembnosti. Za projekt je občina Lukovica pridobila evropska sredstva za mlade. Na prvem dogodku so mladi zbirali predvsem ideje za delovanje kluba, oživitev kulturne dvorane v Lukovici ter informacije o vsem, kar na območju občine pogrešajo. Podrobneje so se seznanili tudi s celotnim projektom Aktivni mladi in spletno platformo OPIN, ki bo predstavljala okvir za digitalno sodelovanje mladih v vseh aktivnostih projekta. Pri tem jim bo zagotovo v pomoč tudi predstavljena kamniška izkušnja dobre prakse. Seveda pa so znova povabili k sodelovanju tudi druge mlade v starosti od 15 do 30 let, da se jim pridružijo v mladinskem klubu Stik in preko spletne platforme OPIN komentirajo in razvrščajo že zbrane ideje in zamisli po priljubljenosti, saj bodo te podlaga za nadaljnje aktivnosti in delovanje mladinskega kluba Stik.