Župan Janez Tekavc pravi, da je na križišču tik pod občinsko stavbo že večkrat prišlo do nesreč tudi zato, ker nekateri vozniki še vedno ne upoštevajo nove prometne ureditve, čeprav so to spreminjali že pred leti. Zato so v načrtu rekonstrukcije ceste imeli v mislih predvsem boljšo prometno varnost, ki jo bodo zagotovili zlasti s pločniki ter krožiščem pred občinsko stavbo, ki bo bistveno zmanjšalo nevarnost trkov. Dela naj bi stala okrog 400.000 evrov. Kot pravi župan, trenutno potekajo pogajanja za odkup potrebnih zemljišč. Ko bodo končana, bodo takoj začeli rekonstrukcijo ceste in gradnjo rondoja. Sredstva za gradnjo ceste so zagotovljena v letošnjem proračunu. Na pobudo občanov pa so na relaciji od pošte v Dolu do JUB med 23. in 5. uro zjutraj nedavno že omejili promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.