V občini Kamnik so po skoraj letu skrbnega načrtovanja v sodelovanju z občinsko upravo, ključnimi deležniki in občani sredi meseca sprejeli celostno prometno strategijo občine. S tem začenjajo novo obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, v katerem osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa, so ob sprejemu poudarili kamniški občinski svetniki.

Sprejeta strategija namreč spodbuja kolesarjenje in hojo, daleč pred osebne avtomobile pa umešča uporabo javnega potniškega prometa. Seveda bo treba za takšne spremembe potovalnih navad, ki se ne bodo zgodile čez noč, najprej močno izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, še zlasti bo treba urediti prometno infrastrukturo in hkrati vztrajno ozaveščati, izobraževati in vzgajati širšo javnost. Priložnost vidijo predvsem v ozaveščanju mladih, ki so ves čas tvorno sodelovali že v pripravi strategije, so poudarili kamniški svetniki.

Občani navrgli vrsto predlogov

Izdelovalci strategije (predstavniki LOCUS in ljubljanskega urbanističnega zavoda, Zavoda Štajn in Centra za vodenje participativnih procesov) so v času priprave organizirali kar štiri javne razprave in delavnico, ki so bile vse dokaj dobro obiskane. Na njih so tudi občani prispevali izdatno bero predlogov in opozorili na vrsto pomanjkljivosti obstoječega stanja v prometu. Spregovorili so o izzivih, možnih poteh razvoja in izpostavili predvsem potrebo po urejenem peš in kolesarskem prometu, spremljajoči infrastrukturi in si zaželeli več hitrejših avtobusnih in železniških povezav. Kot je bilo razbrati iz njihovih predlogov in pripomb, jih najbolj skrbi tranzitni promet skozi Tuhinjsko dolino in ozko prometno grlo mimo mestnega jedra Kamnika.

S svojimi predlogi, ki vključujejo obnovo in gradnjo pločnikov, tlakovanje trgov, dograditev manjkajočih odsekov varnih šolskih poti skupaj s kolesarskimi potmi, odštevalnike na semaforjih, spremembe uličnih profilov, oživitev starih poti, ločenih od glavnih cest, in podobno, so občani sooblikovali tudi seznam prednostnih ukrepov na področju občinske mobilnosti.

V sodelovanju z vrtci, šolami…

Glavna nosilka ukrepov akcijskega načrta nove prometne strategije bo občina Kamnik. Večji del ukrepov bodo izvedli v sodelovanju z drugimi organizacijami – z vrtci in šolami, avtobusnim prevoznikom Kam-bus, s kolesarskim društvom, občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter društvom upokojencev in drugimi deležniki. Seveda tudi pri tem brez pomoči občank in občanov ne bo šlo, saj je prav od njih odvisno, ali bodo za pot v službo, šolo ali po različnih drugih opravkih v bližini, sedli na kolo, odšli peš, se odpravili z javnim prometnim sredstvom ali pa sedli v osebni avto. In če že morajo sesti v avto, naj bo ta vsaj tak, da bo manj obremenjeval okolje, so si zaželeli kamniški svetniki. av