»Na Goriškem so podjetja lani poslovala zelo dobro. Znova so izkazala pozitivni rezultat, skupaj 244 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je skoraj 40 odstotkov več kot v letu prej,« dobre rezultate pojasnjuje Mara Kos Maver, vodja novogoriške izpostave Ajpesa. Na visoko povečanje dobička so vplivale predvsem družbe s področja finančne dejavnosti, ki so še leta 2015 imele izgubo. Dobremu rezultatu botruje tudi večja prisotnost na tujih trgih, na Goriškem so jo podjetja lani povečala za sedem odstotkov. Stečajni val se je umiril, zmanjšuje se število podjetij z blokiranimi računi in tudi za letos posebnih pretresov na gospodarskem parketu ne pričakujejo.

Podoben trend izboljševanja rezultatov opažajo v obalno-kraški regiji. Po kriznih letih imajo neto čisti dobiček tamkajšnje družbe tretje leto zapored, lani so ga ustvarile za 162 milijonov evrov, prisotnost na tujih trgih pa povečale za skoraj 9 odstotkov. Družbe se vedno manj zadolžujejo, pozitivno so znova poslovali tudi v panogi gostinstva in turizma, kjer so bili rezultati v preteklih letih večkrat negativni.

Kljub visoki dobičkonosnosti plače podpovprečne

Paradni konji prihajajo z Idrijskega. Družbe iz te občine (med njimi največji Kolektor in Hidria) so k regijskemu dobičku prispevale več kot tretjino zneska, glede na predhodno leto pa svoj rezultat izboljšale za kar 40 odstotkov. Na Idrijskem imajo tudi eno najnižjih stopenj brezposelnosti v državi (5 odstotkov), vendar pa med njimi zelo visok delež terciarno izobraženih (24,5 odstotka). Tehnično usmerjeno gospodarstvo na Idrijskem ne potrebuje toliko družboslovcev, kakor jih je na trgu, vzrok vidijo na Zavodu za zaposlovanje. V obalno-kraški regiji je največji čisti dobiček – 44 milijonov evrov – lani imela Luka Koper.

»Dobrim rezultatom v gospodarstvu počasi sledijo tudi razmere na trgu zaposlovanja,« pravi direktorica novogoriške izpostave Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran. Stopnja registrirane brezposelnosti se je med februarjem 2016 in februarjem 2017 znižala za 18 odstotkov, število prostih delovnih mest se je zvišalo za 40 odstotkov, število brezposelnih je manjše za 1000. Zadnja številka bi bila lahko še višja, če bi na trgu ostajali primerni kadri. Največ povpraševanja je po strojnikih, elektrotehnikih, kuharjih, natakarjih, voznikih, delavcih v proizvodnji, zdravstvenem kadru. »Družboslovcev je preveč,« strukturno neskladje na trgu pojasni Petric-Uranova.

Kljub visoki dobičkonosnosti primorskih podjetij pa uspehov še ne občutijo povsem njihovi zaposleni. Plače namreč še vedno ne dosegajo državnega povprečja. Za lanskimi povprečnimi 1536 evri bruto plače v Sloveniji te na goriškem zaostajajo za 32 evrov, v obalno-kraški regiji pa za 20 evrov.