Mnenje g. Rotovnika je v nasprotju z osnovnimi potrebami visokošolskega glasbenega zavoda. Na nujnost izgradnje obstoječe ljubljanske dvorane (ki jih sicer UL AG lahko uporablja v zelo omejenem obsegu – Gallusovo za orkester enkrat letno, SF vedno le z najemnino, kar bo ostalo tudi po izgradnji prizidka) nimajo vpliva. Dvorane namreč ne potrebujemo le za prirejanje svojih javnih koncertov, ki jih je sedaj okoli 200 letno, ampak predvsem za produkcijo, za vaje in interne potrebe svojih več kot deset večjih ansamblov in big banda, ki ne morejo kakovostno vaditi v vadbenem prostoru za nekaj profesorjev, ki ga kot alternativo predlaga g. Rotovnik. Ne nazadnje imamo s takimi utesnjenimi in predvsem zaradi majhnosti skrajno akustično neprimernimi prostori že bogate izkušnje.

Naše načrtovanje je maksimalno skromno. V prizidku načrtujemo eno večnamensko sodobno dvorano, kakršna je na primer Ligetijeva v graškem Mumuthu, torej tehnološko vrhunsko opremljeno dvorano s hidravliko, ki omogoča različne postavitve in ima možnost umetnega uravnavanja akustike za zelo različne zvočne ambiente, kar je nadvse primerno za različne študijske in koncertne namene. Take dvorane v Ljubljani sicer ni. Naši večji koncerti bodo kljub temu še vedno potekali v dvoranah SF ali CD. Za primerjavo kvečjemu pretirane skromnosti pri načrtovanju naj navedem, da ima Centralni glasbeni konservatorij v Pekingu, ki sem ga na njihovo vabilo pravkar obiskal, s svojimi 2000 študenti šestnajst (16!) dvoran približno take velikosti, kot bo naša, od tega sta dve (operna in koncertna) za cca 600 poslušalcev, in to kljub temu, da je v soseščini čudovit kulturni center NCPA z operno (2400 sedežev) in koncertno dvorano (2000 sedežev).

Pričakujem, da bomo zaradi skromnega in primernega načrtovanja kmalu v ustreznih pogojih izobraževali mlade glasbene umetnike, da ne bodo naši poklicni umetniški ansambli zaradi nekonkurenčnosti postali kitajski, kar je februarja letos ob gostovanju v Sloveniji že napovedal slavni violinist in dirigent Pinchas Zukerman.

Red. prof. Andrej Grafenauer

dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani