Ker potenciala upokojencev ne gre prezreti, jih v nekaterih podjetjih že vabijo v reaktivacijo. Tako je na primer Steklarna Hrastnik pred dnevi končala razpis, s katerim je k občasnemu sodelovanju povabila upokojence iz Zasavja. Medse jih bodo sprejeli okoli 15, v delovni proces jih bodo vključevali po potrebah. Za sodelovanje z upokojenci so se odločili tudi v McDonald'su.

»Razlog, da smo se odločili za upokojence, ki so zaradi zgodnjega upokojevanja med rudarji še zelo željni dela, je zelo preprost. Bliža se čas, ko posebej v pakirnici potrebujemo spretne pare rok. Med študenti jih ne najdemo, saj jih je večina v tem času zaradi študija in izpitov v Ljubljani, zato medse vabimo upokojence. Na razpis, ki smo ga zaprli pred prvomajskimi prazniki, se je prijavilo nekaj več kot 30 ljudi,« je komentiral Soniboj Knežak, odgovoren za kadre v Steklarni Hrastnik.

Izbrani bodo na voljo Steklarni Hrastnik za 60 ur dela na mesec. Ministrico za delo, ki je bila pri njih na obisku sredi aprila, so opozorili, da je obdavčitev njihovega dela previsoka, saj bruto ura za študenta, ki dobi za eno uro dela štiri evre, znaša 5,3 evra, pri upokojencih pa pri enakem neto znesku 7,6 evra. Ministrica jim je tedaj sicer pojasnila, da se tega problema zavedajo in da bo o tem spregovorila s kolegi na finančnem ministrstvu, ali je to že storila, pa nam z ministrstva še niso sporočili. Sicer pa bodo podjetja v aktivacijo že upokojenih prisilile razmere na trgu dela, je prepričan Knežak. »Verjamem, da bomo zato podjetja v večji meri začela zaposlovati tudi kategorijo ljudi, ki smo se je še do nedavnega branili, in sicer starejše od 50 let. Na zavodu za zaposlovanje jih je veliko, se mora pa realni sektor zavedati, da bo dobil dovolj ustreznega kadra samo za ustrezno plačilo in primerne delovne razmere,« je jasen Knežak. »Počasi dozoreva čas za izpeljavo širšega družbenega dialoga na temo starejših delavcev. Povečevanje pogojev za upokojevanje vsaj v proizvodnih podjetjih povzroča kar precej izzivov, na katere bo treba najti odgovore in rešitve tako v okviru skrajšanja delovnega časa kot prilagoditve produktivnosti,« je komentiral Knežak. Za začasno delo upokojenk so se odločili tudi v McDonald'su, in sicer v treh ljubljanskih restavracijah in v eni mariborski. Jeseni bodo medse sprejeli še štiri. Vodstvo se je prve dni soočalo tudi z nekaj pripombami gostov, da s tem starejši delavci odžirajo delo mladim, je povedala Petra Erbida, odgovorna za razvoj kadrov. »Saj bi bili veseli študentov, a jih ne moremo dobiti. Nam je pa žal, da morajo upokojenci, ki delajo, plačevati dodatne dajatve, škoda je tudi, da je obseg dela omejen samo na 60 ur na mesec.« jpš