Zadnji primer je odločba ESČP, da mora Slovenija, torej mi, nič krivi ljudje, plačati 85.000 evrov zaradi primera Vaskrsić. Neodgovorno delo slovenskih sodišč se ne bo prenehalo, samo še huje bo, ker v pravni državi izvršna oblast ne sme posegati v avtonomijo sodstva, najbolj odgovorni sodniški organi pa tega ne zmorejo ali ne želijo. Da se bo novodobno hlapčevstvo slovenskih državljanov končalo, predlagam v sprejem zelo preprost zakon. Vse kazni sodišč EU, ki jih mora plačati Slovenija za nazaj in v bodoče, kot posledico slabega dela slovenskega sodstva, morajo plačati slovenski sodniki solidarno. Konkretno, kazen 85.000 evrov od primera Vaskrsić naj plačajo solidarno vsi sodniki na sodiščih, ki so ta primer obravnavala. Dolg od sodnikov naj se izterja z odtegljaji vsak mesec od plače posameznega sodnika, vse dokler ne bo dolg z obrestmi poravnan državi. Predlagam mesečni odtegljaj od mesečne bruto plače posameznega sodnika v višini 5 odstotkov. Ko bo šlo za velike zneske, pa jo bodo sodniki plačevali vrsto let in tudi tedaj, ko bodo odšli v drugo službo ali uživali lepo pokojnino.

Pri tem predlogu ne gre za nikakršno ugotavljanje krivde ali nekrivde posameznika, ampak za kolektivno odgovornost in poplačilo dolga državi, ki so ga oni zakrivili. Seveda bodo to kazen plačevali tudi nič krivi ali strokovno neoporečni sodniki, vendar samo tako lahko večina dobrih sodnikov izloči iz svojih vrst najslabše, nesposobne in neodgovorne sodnike. Nihče drug jih ne more in ne sme, ampak sodniki sami bodo to najbolje in najbolj pošteno storili.

Kdor poreče, da to ne gre, da bi sodniki solidarno plačevali za napake svojih kolegov, naj pove, kdo bo pa potem plačal kazni, ki so jih zakrivili sodniki. Popolnoma nesprejemljiva je dosedanja praksa, da jih morajo plačati vsi drugi, torej pri tem popolnoma nedolžni davkoplačevalci. To je kršenje osnovnih človekovih pravic.

Začeti moramo pri sodnikih, zdravnikih, nadaljevati pri bankirjih (sanacija bank), pa zaposlenih v elektrogospodarstvu (unovčenje državnih jamstev za TEŠ 6) in tako dalje. Dolgoletno kopičenje državnega dolga v Sloveniji in mnogih drugih državah je doseglo absurdne nevzdržne meje, ko lahko tudi države čez noč bankrotirajo z vsemi posledicami za najbolj revne. Taka dosedanja praksa »pravne države« ni več vzdržna; je nepoštena, krivična. Državni dolgovi so dosegli skrajne meje in zakaj naj nakopičene dolgove plačujejo naši še nerojeni vnuki? Ljudje bodo tako ostali brez pokojnin, socialnega zavarovanja in v vedno večji revščini.

Kriminalno prelaganje dolgov privilegiranih elit na večino državljanov se mora nehati. Kako? Enostavno, državljani moramo na volitvah reči, dovolj nam je tega, vsak naj plača svoj dolg. Blagajničarka v trgovini mora svoj dnevni denarni primanjkljaj takoj poravnati iz svojega žepa. Čas je, da to obvelja tudi za vse druge; začnimo pri sodnikih, potem bo vse veliko lažje.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici