Občani Nove Gorice bodo lahko letos prvič sami neposredno odločali o usodi dela občinskega proračuna. Do 19. junija lahko občini sporočijo svoje zamisli in želje za izboljšanje kakovosti življenja v občini. Tiste predloge, ki bodo nato na glasovanju dobili največ podpore, bo občina prihodnje leto tudi izvedla. Nova Gorica bo za participativni proračun, najbolj neposredno obliko sodelovanja občanov pri porabi občinskega denarja, namenila četrt milijona evrov.

»Občane smo že do zdaj vključevali v pripravo proračuna prek svetnikov in svetov krajevnih skupnosti, ki so potrjevali proračun. Zdaj pa bomo naredili korak naprej. Vsi, tudi tisti, ki doslej morda niso bili uslišani, bodo lahko dali svoje predloge. Računamo, da bomo imeli do konca leta pod streho nabor vseh sprejetih projektov, izvedli jih bomo prihodnje leto,« napoveduje župan Matej Arčon. Zavzemanje za uveljavitev participativnega proračuna je bila predvolilna ponudba njegovega nasprotnega županskega kandidata Luke Manojlovića. Arčon je zamisel povzel, vendar z njo ni hitel, zato sta Novo Gorico v tem času prehiteli že dve manjši sosednji občini, Ajdovščina in Komen.

Župan bo Novogoričanom prepustil 250.000 evrov proračuna. Vsoto so porazdelili po okrajih. V samem mestu in bližnjih krajih bodo občanom potrdili za največ 70.000 evrov predlogov, v preostalih štirih bolj podeželskih okrajih pa bodo imeli občani na voljo po 45.000 evrov. Predlog lahko da vsak občan, starejši od 15 let.

»Zamisli nismo omejili, občanom prepuščamo, da lahko predlagajo tisto, kar se jim zdi za njihovo skupnost najbolj pomembno. Edine omejitve so, da posamezen predlog ne sme presegati 20.000 evrov, da mora biti trajnostno naravnan in namenjen širšemu krogu uporabnikov,« pravi Tomaž Jug, predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna. Po izkušnjah občin, ki so že izpeljale neposredne delitve proračuna, so občani najpogosteje predlagali ureditev otroških igrišč, parkov, zelenic, postavitev košev za smeti, ureditev pešpoti in druge turistične infrastrukture ter ukrepe za povečanje prometne varnosti.

Predloge lahko občani oddajo na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na krajevnih skupnostih, občini in najdejo na občinski spletni strani. Zamisel morajo opisati in tudi oceniti, koliko bi stala njena izvedba. Več o participativnem proračunu bodo lahko izvedeli tudi na petih delavnicah, ki se bodo zvrstile po posameznih okrajih. Glasovanje o predlogih, ki jih bo posebna komisija potrdila in uvrstila na glasovalni seznam, bo 19. novembra na sedežih krajevnih skupnosti.