V zvezi s tem sporočamo, da na vprašanja, ki zadevajo konkretne davčne zavezance, ne moremo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti. V skladu z Zakonom o davčnem postopku kot davčna tajnost veljajo vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve in drugi dokumenti, ki zadevajo posameznega zavezanca za davek.

Zagotovimo pa lahko, da Finančna uprava RS pri davčnih zavezancih izvaja vse postopke s ciljem korektnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Pri tem pa ne dela razlik med davčnimi zavezanci in vse obravnava enakopravno.

Stojan Glavač

odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS