Zato hvala uredništvu Dnevnika in vsem novinarjem, da ste umestili poglede mladih na ta v slovenskem prostoru edinstveni način. Tudi malce tvegali. A s tem obogatili nas vse, bralce in tiste, ki smo še kako odgovorni za mlade, njihove talente, ustvarjalnost, inovativnost. Prav to veje iz njihovih zapisov, drugačnosti pogledov in pogumnih korakov odstiranja novinarskih not.

Ni preprosto stopiti iz povprečja. Še posebno ne v Sloveniji. Tukaj sta se našla dva takšna – medij, ki zre v prihodnost in daje priložnost tistim, v katere verjamemo, in vi, mladi ustvarjalci, ki smelo presegate običajno. Zato čuvajte in negujte svojo radovednost, raziskovalnost, odkritost. Vse to vam bo pomagalo na vaši poti. Pisanje in objavljanje je eden takšnih korakov. Pokazati svojo misel in občutenja svetu. Vanjo verjeti in jo znati argumentirati. Novinarsko, kritično, razmišljujoče. Tudi zato, da bo življenjska pot samozavestna in kar se da uspešna. Pa ne le profesionalno, tudi človeško, v vsakdanjiku življenja, v odnosih, ki jih tkete med vrstniki, prijatelji, v družbi.

Vedno, ko stopam v slovenske šole in raziskovalne institucije, vidim, koliko znanja, idej, ustvarjalnosti in predanosti vseh soustvarjalcev vzgoje in izobraževanja, znanosti in raziskovanja je v njih. Koliko je izvrstnih dosežkov učenk, učencev, vas, mladih. Tudi mednarodno prepoznavnih. Zato moramo vsi skupaj, s trdno družbeno in sistemsko zavezo ohranjati in še naprej razvijati kakovosten, dostopen, vse vključujoč izobraževalni sistem. Krepiti pomen znanja in ustvarjati podporna okolja za razvoj talentov in sodelovanja z vsemi deležniki iz okolja. Ustvarjati nove priložnosti povezovanj in neformalnega učenja.

Ob uvodu letošnje zaključne prireditve smo slišali pesem My way. Vsak od nas si izbira svojo pot. Jo gradi, razvija, se na njej vzpenja in pada. Nič ni samoumevno in lahko dosegljivo. Za vse dosežke so potrebni napor, delo, vztrajnost, predanost. In veliko vrednot in vrlin, ki so mnogokrat na preizkušnji. Zato, dragi mladi obrazi prihodnosti, verjemite vase. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vas podpiramo in tako bo tudi naprej. Spoštovani predstavniki Dnevnika, cenjeni bralci, navijam, da bomo vse večkrat tudi v prihodnje o dosežkih in presežkih mladih brali skupaj.

Dr. Maja Makovec Brenčič je ministrica za izobraževanje, znanost in šport.