Prebivalce naselja Rakek so konec marca presenetili visoki informativni izračuni komunalnega prispevka zaradi gradnje kanalizacije. Na nedavnem zboru krajanov pa so nekateri med njimi celo povedali, da so od občine in župana dobili informacijo, da jim komunalnega prispevka ne bo treba plačati, ker je gradnjo kanalizacije sofinancirala Evropska unija.

Zaradi nejasnosti s komunalnim prispevkom je 10 od 19 občinskih svetnikov zahtevalo sklic izredne seje, na kateri so želeli izglasovati 90-dnevno obdobje, ko bi občina ustavila izdajanje odločb o komunalnem prispevku. V tem času bi pregledali dokumentacijo projekta in ugotovili, kako so bili izračunani stroški, na podlagi katerih je bil odmerjen komunalni prispevek. »Ne želimo biti narobe razumljeni. Nihče se noče izogniti plačilu komunalnega prispevka. Želimo pa dovolj časa, da pregledamo vse papirje in preverimo, ali je občina projekt vodila pravilo in ali je bilo občanom res obljubljeno, da ne bodo plačevali komunalnega prispevka,« je zagotovil eden od svetnikov Aleš Štefanič. Župan Marko Rupar je pobudo svetnikov za sklic seje zavrnil in na isti dan sam sklical izredno sejo, na katero pa ni uvrstil sklepa o trimesečnem moratoriju.

Občina: Projekt je bil večkrat nadziran

Na občinski upravi zagotavljajo, da so projekt večkrat nadzirali na okoljskem in gospodarskem ministrstvu ter na službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, saj je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. »Če zavezanci menijo, da jim komunalni prispevek ni bil pravilno izračunan, imajo možnost podaje pritožbe na odločbo,« so dodali na občini, kjer zagotavljajo, da so prispevek izračunali po uradni dolžnosti. Poudarili so tudi, da so občanom omogočili možnost obročnega plačevanja komunalnega prispevka na največ 30 mesecev.

Poudarili so še, da občanom niso obljubljali, da jim ne bo treba plačati komunalnega prispevka. Občina in župan sta občanom namreč povedala, da bodo nosili stroške fizičnega priklopa na kanalizacijo in stroške dajatve priključitve na omrežje, kar je z drugimi besedami komunalni prispevek. Po podatkih občine je v povprečju izračunan komunalni prispevek znašal 1480 evrov, kar pomeni prispevek za stanovanjsko hišo z 200 kvadratnimi metri tlorisne površine in 800 kvadratnimi metri pripadajoče parcele.

V Blokah (še) niso zaračunali prispevka

Štefanič je še omenil, da recimo občina Bloke, ki je prav tako pridobila evropska sredstva za gradnjo okoljske infrastrukture, svojim občanom ni zaračunala komunalnega prispevka. Bloški župan Jože Doles je dejal, da so se »odločili, da za zdaj ne bomo zaračunali komunalnega prispevka za noben obstoječi stanovanjski objekt zaradi gradnje nove kanalizacije«.

Doles je pojasnil, da bi po veljavnem programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka slednjega lahko zaračunali le v naseljih Nova vas, Velike Bloke, Nemška vas in Fara, vsem drugim pa ne. Da komunalnega prispevka ne bodo zaračunali, so se na občini odločili, »ker bi bili po našem prepričanju lastniki stanovanjskih objektov, ki bi morali plačati komunalni prispevek za novo kanalizacijo, v neenakopravnem položaju s tistimi, katerim komunalnega prispevka po zdaj veljavnem programu opremljanja za občino Bloke ne bi zaračunali«.

Kako bo s prispevkom v prihodnje?

Cerkniški svetniki, ki so predlagali trimesečni moratorij, si želijo, da občina vsaj pri nadaljnji gradnji kanalizacije občane pravilno obvesti o projektu in jim še pred začetkom pošlje informativne izračune o komunalnem prispevku. »Občina še ni končala gradnje kanalizacije in zanima nas, po katerih stroških bo občanom teh krajev zaračunavala komunalni prispevek. Ali bodo ti plačevali še bistveno več, glede na to, da za te naložbe občina nima evropskih sredstev,« se je spraševal Štefanič.

Na občinski upravi so potrdili, da morajo v Cerknici v skladu z zakonodajo komunalno opremiti še osem naselij. Po njihovih izračunih bodo za to potrebovali še približno 16 milijonov evrov. Na občini so potrdili, da bo komunalni prispevek za te občine res višji, če ne bodo pridobili evropskih sredstev oziroma ne bodo dali subvencij iz proračuna. Kako visok bo, je v tej fazi težko napovedati, pravijo na cerkniški občini, kjer pa zagotavljajo: »Prizadevali si bomo, da bi komunalni prispevek ostal na podobnem nivoju.«