Steletovo nagrado in priznanja Slovensko konservatorsko društvo podeljuje svojim strokovnjakom za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva. Letošnji osrednji nagrajenec je dr. Milan Sagadin s kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine; nagrado je dobil za življenjsko delo in vrhunske dosežke pri ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine Slovenije.

Steletovo priznanje roma v roke arheologinji, konservatorski svetovalki Danijeli Brišnik ter arhitektki, višji konservatorki Marijani Krumpestar za Prezentacijski paviljon na Glavnem trgu v Celju. Priznanje prejme tudi Marija Režek Kambič za vodenje obnove Narodne galerije v Ljubljani. Prejmejo ga tudi člani Delovne skupine za sanacijo posledic žleda na vrtnoarhitekturni dediščini, v kateri so bili krajinski arhitekti konservatorji na ZVKDS (predsednik Miran Krivec ter članice Andreja Mihelčič Koželj, Milana Klemen, Nataša Koruza, Petra Jernejec Babič, mag. Darja Pergovnik), priznanje pa si je prislužila še Saša Arsenovič za obnovo kulturnih spomenikov in velik prispevek k revitalizaciji starega mestnega jedra Maribora. im