Verjetno ste zasledili, da je bil v preteklih letih državljan Janez Ivan Janša v številnih postopkih, v katerih ga je zastopal odvetnik Franci Matoz. Glede na to, da gre za dolgotrajne in zahtevne postopke, in v teh primerih je zastopanje bilo obvezno, je verjetno stroškovnik odvetnika za tako velik obseg dela zelo velik. Zanima nas, ali je odvetnik Franci Matoz plačal davek za opravljene storitve v korist državljana Janeza Ivana Janše, glede na to, da je davek dolžan plačati vsakdo. V primeru, da je odvetnik Matoz delal »zastonj«, kar je njegova pravica, je po veljavnih predpisih dolžan – in to me kot državljana tudi zanima, ali se je zgodilo – plačati davek na opravljene storitve. Kot me zanima tudi to, ali je državljan Janez Ivan Janša prijavil davčni upravi to »darilo« od odvetnika Matoza pri prijavi davčne napovedi, ker je s tem darilom državljan Janez Ivan Janša pridobil določeno premoženjsko korist. Na tako pridobljeno korist je dolžan plačati davek.

Vsa ta dejstva lahko ugotovite iz plačila davka obeh udeležencev Matoza in Janše. Pričakujem, da boste uvedli davčni postopek in v primeru ugotovitve, da davek ni plačan v skladu z veljavnimi predpisi, ravno tako pričakujem, da boste primerno kršitvi ukrepali in o tem obvestili javnost.

Lojze Podobnik

član društva SRP