Šele ustavno sodišče je na pobudo ZZZS po 13 letih (leta 2011) odpravilo ta zakon. Tega ni storila nobena izvoljena oblast. Zakaj jo potem imamo, če ne zna zaščititi lastnine zaposlenih, njihove plače? Goljufanje zaposlenih, neplačevanje prispevkov se dogaja še vedno, kar je anarhija pravne države in posmeh »delu« za 1. maj. Ponovim, kar je dejal novi generalni državni tožilec Drago Šketa: »Delavci so podvrženi malodane sužnjelastniškim razmerjem. Tožilci se ukvarjajo tudi s sistemskimi kršitvami, ki so unikum naše družbe. Zakaj imamo osem tisoč ovadb zaradi kršitev pravic delavcev? To vprašanje je treba urediti.«

Kdo bo in bi moral odgovoriti delavcem na to vprašanje in ga urediti? Kdo je odgovoren, da je po 25 letih samostojne demokratične RS takšno stanje? Kdo mora torej urediti vprašanje, da delavci ne bodo v sužnjelastniškem razmerju? Pravosodje in predvsem politiki, predsedniki političnih strank in pa poslanci v DZ RS.

Franc Mihič, Ribnica