Trg dela, ki je že nekaj časa v območju polne zaposlenosti, ostaja čvrst in stabilen, v zadnjem času se precej krepijo tudi plače, kar je voda na mlin napovedi za prihodnjo potrošnjo. Raste še naprej trgovina na drobno, enako industrijska proizvodnja, ki je bila do konca preteklega leta v negativnem območju. Lani je bil sicer zaznan rekordni deficit, vendar postaja izvozni sektor vse bolj dejaven. Z vidika dinamike ponuja še boljšo sliko evrsko območje. Objavljene prve ocene rasti BDP kažejo krepitev v Španiji, Avstriji, Belgiji in Latviji, umiritev v Franciji in Litvi, nemške podatke pa še čakamo. Krepi se trg dela, padajoča brezposelnost postopno zvišuje tudi pritiske na rast plač, ki v nekaterih državah območja na letni ravni znaša že več kot 5 odstotkov. Še naprej se krepi poslovna klima, saj so anketni podatki na rekordnih ravneh in so najvišji v zadnjih šestih letih, zasedenost proizvodnih zmogljivosti pa trendno narašča. Precejšnja znamenja optimizma v zadnjem času kaže tudi japonsko gospodarstvo, kjer so zadnji makroekonomski podatki večinoma zaznamovani s pozitivnimi presenečenji in relativno optimističnim razpoloženjem glede prihodnosti. Premik je opazen tudi pri rasti plač, kot posledica polne zaposlenosti in pomanjkanja ustrezne delovne sile, kar je seveda pomemben dejavnik pri tako želeni potrošnji in posledično inflaciji. Izvoz je s koncem preteklega leta prekinil več kot enoletno upadanje in raste že štiri mesece zapored, na kar sta pozitivno vplivali predvsem depreciacija jena in ponovna rast globalne trgovine.