Preseneča nas tudi izjava državne sekretarke Andreje Barle Lakota, da si delodajalci želimo še višje spodbude. Avtor članka Igor Dernovšek je pravilno navedel ključne razloge za vložitev veta državnih svetnikov na predlog zakona o vajeništvu. V predlogu za veto je obrazloženo, da nasprotujemo določilu, da bi moral delodajalec vajencu kriti bolniško nadomestilo, saj ne gre za delovno razmerje, temveč za izobraževalni proces. Sporno je tudi to, da se v zakon vključuje različne populacije, čeprav je vajeniška oblika izobraževanja prvenstveno namenjena dijakom. Zavzemamo se tudi za to, da bi lahko vajenci v posameznih dejavnostih zaradi narave dela lahko delali tudi ponoči ter ob sobotah in nedeljah, če se ne more zagotoviti izobraževanja v rednem delovnem času. Gre torej prej za izjemo kot pravilo. Poleg tega pa želimo, da se financiranje stroškov delodajalcem uredi sistemsko. Nihče torej ne govori o nikakršnih višjih spodbudah, zato je izjava državne sekretarke še toliko bolj nerazumljiva.

Nedopustno pa se nam zdi tudi to, da državna sekretarka na ministrstvu, ki bi moralo sicer imeti posluh za gospodarstvo, »vse bolj resno jemlje opozorila sindikatov, da vidijo delodajalci vajeništvo zgolj kot novo obliko prekarnega dela«. Ponovno poudarjamo, da pri vajeništvu sploh ne gre za delo, ampak izobraževanje. Po končanem izobraževalnem procesu pa si delodajalci resnično želijo usposobljen kader zaposliti in ga tudi pošteno plačati. Prav zato v OZS podpiramo čimprejšnjo uvedbo vajeništva, vendar pa naj bo vajeniški sistem tak, da bo stimulativen tudi za delodajalce, ki bodo izobraževali vajence.

Mira Črešnar

služba za odnose z javnostjo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije