Zavod RS za zaposlovanje je delno zaprl javno povabilo delodajalcem za usposabljanje mladih na delovnem mestu, saj je podjetjem razdelil že vsa sredstva, ki so bila na voljo za usposabljanje mladih iz vzhodne kohezijske regije. Denar javnega povabila se deli posebej za usposabljanje mladih, ki imajo svoje stalno bivališče bodisi v vzhodni bodisi v zahodni kohezijski regiji in ne glede na sedež podjetja.

Na javno povabilo pa se do 31. maja še lahko prijavijo podjetja, ki bodo ponujala usposabljanje brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v zahodni kohezijski regiji. Zavod je javno povabilo objavil sredi julija lani, za lansko in letošnje leto pa je na voljo skupno 4,4 milijona evrov, od tega 80 odstotkov denarja prispeva evropski socialni sklad. Tri petine denarja je namenjenega za vzhodno kohezijsko regijo, kjer bo v usposabljanje vključenih 1375 brezposelnih, skupno pa 2291 mladih brezposelnih iz vse Slovenije. Brezposelni morajo biti mlajši od 30 let in vsaj tri mesece prijavljeni v zavodovi evidenci brezposelnih.

Sicer pa pri vključevanju mladih zavod daje ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc prednost brezposelnim, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešno končanje programa, brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po koncu programa, brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter brezposelnim, ki so že dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Usposabljanje v podjetju, med katerim ima vsak mentorja iz podjetja, traja dva meseca za osebe, ki že imajo delovne izkušnje, tri mesece pa za tiste, ki so iskalci prve zaposlitve. Udeleženci praviloma delajo polni delovni čas. Zavod podjetjem krije upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačajo dodatek za aktivnost in za prevoz. jpš