V spletni anketi je 281 dijakov I. gimnazije v Celju, starih od 14 do 19 let, ocenjevalo deset po njihovi oceni najbolj in najmanj pomembnih dogodkov, ki so oziroma bodo povezani z njihovim življenjem. Največ, kar 82 odstotkov, jih je za zelo pomemben dogodek izbralo rojstvo prvega otroka. Ta prelomnica se zdi zelo pomembna tako fantom kot dekletom in potrjuje domnevo, da so srednješolci že v letih, ko se počasi začenjajo zavedati pomena družine.

Veliko dijakov je kot zelo pomembne mejnike izbralo tudi prelomnice, ki so povezane z izobrazbo. Tako je na drugem mestu pomembnosti diploma, ki ji sledita matura in konec srednje šole. To je nekoliko presenetljivo, saj smo pričakovali, da se bo dijakom konec gimnazije zdel bolj pomemben, a jim je očitno še pomembnejše končano šolanje na univerzitetni ali visokošolski ravni. Vse te tri dogodke je za skoraj nepomembne navedlo manj kot pet odstotkov anketirancev, tako da lahko sklepamo, da dijaki izobrazbo jemljejo resno. Če pa pogledamo samo odgovore zaključnih letnikov, lahko ugotovimo, da jih je kar 72 odstotkov konec srednje šole postavilo med najpomembnejše dogodke, verjetno zato, ker so po štirih letih že malo naveličani gimnazijskega življenja in se veselijo odhoda na fakulteto.

Poroka pomembnejša za dekleta

Pri poroki, ki jo je tudi več kot polovica anketirancev označila za enega izmed najpomembnejših prelomnih trenutkov, se pojavljajo nekoliko večje razlike pri spolu. Za enega izmed najpomembnejših dogodkov jo je izbralo več deklet kot fantov, kar pa tudi ni tako nepričakovano, saj na splošno velja, da dekleta že v mladosti začnejo razmišljati o svoji poroki, fantje pa se temu sanjarjenju prepustijo šele v starejših obdobjih.

Preostala z zvezami povezana dogodka anketiranci nimajo za preveč pomembna, saj jih je večina svojo prvo zaljubljenost in prvo zvezo ovrednotila kot manj pomembni. Zelo zanimiv je podatek, da imajo za večino dijakov in dijakinj dosežki na področju izobrazbe večji pomen kot pa prvi stiki z ljubeznijo.

Maturantski ples in prvi obisk koncerta najljubšega pevca za skoraj nikogar nista pretirano pomembna. Ples morda dijaki počasi jemljejo že kot neko obveznost, ki sodi v četrti letnik, in ne kot pomemben prelomen dogodek.