V sedmih letih sva MOL opozarjala, da javnih razpisov za zaščito in predstavitev arheološke dediščine ni. Predlagala sva, da se najini predlogi obravnavajo v sklopu vseh preostalih. Ob tem sva opozorila, da je za vsak projekt potreben javni razpis za najboljšo rešitev. MOL in MGML sta takšne predloge zavrnila. Kot posledica popolne blokade nama je preostala samo predstavitev preko medijev. Zavračanje obeh meritornih organov je v nasprotju z aarhuško konvencijo, ki jo je RS podpisala. V več primerih se je izkazalo, da so bile najine ideje predmet plagiatov (prikaz barbakana ob tržnici, emonska pot in predstavitev Emone pod Kongresnim trgom).

Najina posebna skrb je bila namenjena ohranjanju vzhodnega dela srednjeveškega mestnega obzidja od Vodnega stolpa ob Ljubljanici do Gradu, ki vključuje tudi novo žičnico. Ta projekt je Kovač predstavil organizaciji European Walled Towns (EWT) oktobra 2016 na Nizozemskem. Brošuro o tem projektu sva predložila tudi gospodu županu in kulturnikom v slovenskem parlamentu. Predsednik EWT je dne 16. 10. 2016 priporočil najin projekt in predlagano zaščito ministru za kulturo gospodu Peršaku. Ta je dne 11. 11. 2016 odgovoril, da odločitvi o garaži pod tržnico še ni in da je predlog Kovač-Kerševan le eden od predlogov za ureditev tržnice. Odločitev o gradnji garaž bo sledila dodatnim arheološkim raziskavam.

Zavod za varstvo kulturne dediščine je 8. 12. 2015 na podlagi arheoloških raziskav izdal kulturnovarstvene pogoje za območje Vodnikovega in Krekovega trga. Na te pogoje se je MOL pritožila. MGML je izdelal program arheoloških raziskav, ki bi potekal leto dni s 60 delavci in arheologi na celotnem področju trga, kar je nepotrebno, saj je morebitne dopolnilne raziskave mogoče izvesti z enostavnejšim in veliko cenejšim nedestruktivnim skeniranjem. Ohranitev celostne predstavitve vzhodnega mestnega obzidja pa ni omenjena. Dodatnih raziskav od decembra 2015 ni bilo.

Kako je mogoče izdelovati projektne dokumentacije brez osnovnih parametrov ohranitve arheoloških kvalitet, ki se po porušitvi ne dajo več obnoviti, v tako občutljivem prostoru?

V časopisu Dnevnik predstavljena Mahrova hiša z uvozom v garažo med Plečnikovo tržnico in Mahrovo hišo v podzemno štirietažno garažo, ki sega pod gladino Ljubljanice, niso primerni iz kulturnovarstvenih, estetskih in funkcionalnih razlogov.

Predlagava ureditev dostopa do urejenih potrebnih prostorov za delovanje tržnice iz Poljanskega nabrežja pod Kopitarjevo ulico. V novih kleteh, ki so povezane tudi s kletmi pod Plečnikovimi tržnicami, se uredijo hladilnice, prostori za odpadke in stroji za čiščenje, skladišča in prostori za prodajalce ter garaže za dostavne kombije. Ostali prostori, ki so še potrebni za delovanje moderne tržnice, so v pritličju Mahrove hiše. Prostor v dvorišču te stavbe je pokrit s stekleno streho. V Pritličju se obnovi del mestnega obzidja s strešino in konzolnim hodnikom ter predstavi meščanom in obiskovalcem – tako se mesto Ljubljana lahko pridruži ostalim mestom v sklopu evropskih mest z obzidjem (European Walled Towns), kar je nedvomno velika turistična zanimivost in dodatek promociji Ljubljane. Ohranjene in že odkrite kleti frančiškanskega samostana se vključijo v tržno dejavnost, uredijo pa se tudi arheološke ostaline cerkve in prostora med dvojnim obzidjem v srednjeveški muzej Ljubljane.

Maketa lažno prikazuje postavitev drevja na obnovljenem trgu. 8–10 metrov visoka drevesa potrebujejo za svoj koreninski sistem določeno globino zemlje, česar pa iz projekta ni razvidno. Po video prezentaciji je arheološka dediščina na območju tržnice uničena.

Obnovitev vodnega stolpa v delni ali bolj atraktivni obliki skupaj z ostanki dvojnega mestnega obzidja pod in ob Mahrovi hiši, Kloštrska mestna vhodna vrata z dvižnim mostom, barbakan z muzejem v kleti Mahrove hiše, vodni obrambni jarek na Krekovem trgu do vstopa na žičnico ob ostalinah obrambnega zidu vse do Grajskega objekta, pa predstavljajo prvovrstno atrakcijo in dodatek turističnemu razvoju našega mesta.

Milan Kovač, u. d. i. a Peter Kerševan, u. d. i. a.