Iz zapisa s sestanka so prepisali večji del varuhinjinega mnenja o tematiki verskih vsebin na Prvem programu Radia Slovenija, izpustili pa del stavka, ki poudarja različnost v pričakovanjih, zaradi katere je dialog otežen.

Stavek v celoti se glasi: »Ni prav, če se del poslušalcev počuti diskriminiran, prikrajšan, odrinjen in neupoštevan, prav tako bi bilo narobe, če bi se ustvarjalci programa počutili pod pritiskom oziroma če bi pobude za spremembe razumeli kot vsiljene in kot poseg v uredniško avtonomijo.«

Gospodje so varuhinjin stavek prepolovili, navedli samo njegov prvi del in enega od enakovrednih delov izpustili. Dogovor pa je po mojem prepričanju mogoč le ob upoštevanju stališč obeh strani, torej skupine poslušalcev in radijskega vodstva.

Ilinka Todorovski

varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija