Danes v šoli še vedno poučujemo večino od teh spoznanj, ki so bila pred več kot sto leti najnovejša. S tem ni prav nič narobe. Nasprotno, so temelj razumevanja kompleksnejših dosežkov, s katerimi se ukvarja sodobna znanost. Naloga današnjih učiteljev je, da dijake na te dosežke opozarjamo in jim jih skušamo približati tako, da jih bodo z osnovnimi koncepti razumeli in morda kasneje sami postali soustvarjalci novih. Znanost v vsej svoji veličini vedno naleti na nove izzive, išče nove poti in v svoj vrtinec privabi mlade raziskovalce. Nanje smo ponosni tudi na naši šoli. Podpiramo njihov zagon. V ta namen se povezujemo s podjetji, kot sta Kolektor in Hidria, sodelujemo z inštituti in njihovimi mentorji. Zelo dobro se namreč zavedamo, da je reševanje izzivov in iskanje rešitev izza zidov učilnic največ, kar lahko šola ponudi svojim dijakom.