924.000 delovno aktivnih oseb (po anketnih podatkih) je bilo konec lanskega leta v Sloveniji. To je 10.000 več kot leto prej, a še vedno 72.000 manj kot pred izbruhom krize leta 2008. Število delovno aktivnih se je v tem obdobju najbolj povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu (za 22 odstotkov), najbolj pa zmanjšalo v kmetijstvu (za 46 odstotkov).

36,6 % je znašala stopnja delovne aktivnosti med starejšimi (55–64 let) leta 2015, kar je skoraj 17 odstotnih točk manj od povprečja EU. Najvišjo stopnjo delovne aktivnosti starejših so imeli na Švedskem (74,5 odstotka), najnižjo pa v Grčiji (34,3 odstotka).

95.189 brezposelnih je bilo konec marca registriranih na zavodu za zaposlovanje, kar je dobrih 15.000 oziroma 12,6 odstotka manj kot marca lani. Konec decembra 2016 je bilo na zavodu registriranih 21.530 mlajših od 30 let, kar je tretjino manj kot leta 2013, stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi do 25 let pa se je v tem obdobju znižala za 40 odstotkov.

1034 € je znašala povprečna neto plača februarja, pri čemer je plača žensk približno šest odstotkov nižja od povprečne plače moških. Delež zaposlenih s plačami, ki so več kot dvakrat višje od povprečne, je v javnem sektorju 5,8-odstoten (delež povečujejo predvsem zaposleni v javnih podjetjih), v zasebnem sektorju pa 4,6-odstoten. Minimalno plačo prejema okoli 35.000 zaposlenih.

38,6 % je predstavljala davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v letu 2015, kar je za 0,2 odstotne točke več od povprečja EU. Najvišjo davčno obremenitev stroškov dela so imeli v Belgiji in na Madžarskem (49,5- oziroma 49-odstotno), najnižjo pa na Irskem (21,6 odstotka) in Malti (19 odstotkov).