v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje smo zasledili, da se pripravljajo spremembe pri zbiranju komunalnih odpadkov, ki jih ureja nova uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (št. zadeve 007-102/2017).

ZPM Ljubljana Moste - Polje, ki je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in humanitarna organizacija, že več kot 60 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. Odgovornost do otrok, mladih in njihovih družin nas vodi, da se ti skozi naše aktivnosti prilagajajo potrebam realnosti in se trudimo, da jim kar najbolj celostno in celovito pomagamo ter jim privzgajamo pozitivne vrednote in jih izobražujemo.

S spremembami uredbe se človekoljubnim organizacijam odvzema pravica do zbiranja papirja, plastike in podobnega v humanitarne namene. Kot humanitarna organizacija si pri svojem delovanju pomagamo z različnimi aktivnostmi, ki vključujejo tudi zbiranje in prodajo odpadnih surovin, ter s tem pridobimo sredstva za pomoč najšibkejšim. S sredstvi lahko konkretno pomagamo otrokom, mladim in družinam, torej najšibkejšim v naši družbi – pa naj si gre za osnovno preživetje, nujne zdravstvene storitve doma in v tujini, nakup invalidskih pripomočkov, omogočanje enakovrednih možnosti v primerjavi z vrstniki in drugo. Predvsem pa s tovrstnimi akcijami pomagamo vzgajati mlade in odrasle glede pomena varovanja okolja in ločevanja odpadkov.

Prav zato vas pozivamo, da spremenite 3. člen in 4. člen te uredbe.

Zbiranje določenih odpadnih surovin se v večini primerov namenja prav za podporo in pomoč ogroženim skupinam posameznikov v družbi ter jih hkrati spodbuja, da sami iščejo načine za preživetje. Z novo uredbo bi se ta praksa preprečila in po našem mnenju onemogočila ne samo zbiranje materiala, ki ga ljudje ne potrebujejo več, za pridobivanje sredstev za pomoč, temveč bi se tudi izničila možnost za izobraževanje in ozaveščanje o pomenu zbiranja odpadnih materialov. Desetletja načrtnega zbiranja odpadnih materialov so pripomogla k temu, da so cele generacije mladih vzgojene z ekološko zavestjo, zaradi motiviranosti k zbiranju in odprodaji odpadnih surovin pa se je občutno izboljšala tudi slika našega okolja – namesto na divjih odlagališčih ali v smeteh so se snovi znašle tam, kamor spadajo, v postopkih recikliranja.

Pozivamo vas, da sporna člena v novi uredbi spremenite in s tem omogočite boljše pogoje dela nevladnim organizacijam ter možnost za izboljšanje kakovosti bivanja otrokom, mladostnikom in družinam.

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje