Izbrani kandidati bodo s Hoferjevim 4-semestrskim Dualnim Master študijem začeli oktobra letos. Študij poteka na poslovni šoli ESB Business School nemške univerze v Reutlingenu, program Master of Arts, International Retail Management, ki nudi preplet teoretičnega znanja in praktičnega dela, pa je posebej oblikovan za potrebe trgovinske panoge.

Kandidati, ki se želijo udeležiti dualnega študija, morajo imeti zaključeno 1. stopnjo katerekoli študijske smeri, nadpovprečne ocene, odlično morajo znati nemško in angleško. Kandidate izbirni postopek čaka tako v Sloveniji kot tudi v Nemčiji. Izbrani študenti bodo takoj dobili pogodbo o zaposlitvi pri Hoferju na mestu regionalnega vodje prodaje, med dveletnim študijem pa v Nemčijo potujejo predvidoma osemkrat za 14 dni. V vmesnem času torej opravljajo prakso kot regionalni vodja prodaje v Sloveniji.

Hofer bo izbranim kandidatom ob pogodbi o zaposlitvi v celoti plačal študij in nudil organizacijsko podporo za lažje usklajevanje študija in delovnih obveznosti. Omogočil jim bo prilagodljiv delovni čas in razporejanje dela po lastnih željah, ciljno usmerjeno izobraževanje in nadaljnje usposabljanje v sklopu Hoferjeve akademije ter jim v službene in zasebne namene nudil tudi službeni avtomobil in službeni prenosni telefon.

Ker je Hofer del mednarodne poslovne skupine ALDI Süd, se mladim menedžerjem priložnost za razvoj kariere ponuja tudi izven slovenskih meja, in sicer v Avstriji, Veliki Britaniji, Švici, Avstraliji, ZDA, Nemčiji, Italiji ter na Irskem in Madžarskem.

V Sloveniji, kjer sicer v večini podjetij poudarjajo, da pri diplomantih pogrešajo delovne izkušnje, sicer dualnega študija ne poznamo. Bodo pa z novim šolskim letom vnovič uvedli vajeništvo na srednje šole v programe mizar, kamnosek, gastronomske in hotelske storitve in oblikovalec kovin - orodjar.

Dualni študij je zelo dobro razvit v Nemčiji, kjer se študenti po principu dualnega študija izobražujejo že od sredine 70-let. Študenti polovico časa preživijo na fakulteti, polovico pa v podjetjih, za kar so tudi plačani. Dualni študij je del terciarne ravni izobraževanja na univerzah, visokih strokovnih šolah in umetniških šolah. Zanimanje zanj se povečuje. Podjetje je partner šole oziroma fakultete, zato skupaj podpišeta pogodbo. Ker je dualni študij zelo praktično naravnan in zasnovan kot odgovor na povpraševanje podjetij po specifično usposobljenih in praktično naravnanih mladih sodelavcih, kandidate najprej izbere podjetje, šele nato se ti prijavijo na študij. Prijava za študij možna na spletni strani kariera.hofer.si.