Termoelektrarna Šoštanj bo velenjski komunali ceno toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja Šaleške doline od 1. maja naprej obračunavala po novi, precej višji ceni. Namesto dosedanjih 11 jim bodo za megavat zaračunavali 17,25 evra, kar je 57 odstotkov več.

Svetu ustanoviteljev in lokalnim skupnostim se zdi tolikšen dvig cene toplotne energije popolnoma neupravičen in neutemeljen. »Lokalne skupnosti bodo zato od vodstva Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) zahtevale dodatna pogajanja za znižanje cene. Ta mora namreč vključevati tudi odškodnino zaradi negativnih vplivov na okolje, ki očitno ni upoštevana, čeprav je to, da bo, obljubilo že prejšnje vodstvo HSE,« so pojasnili v velenjski komunali.

Spomnimo, da so lokalne skupnosti v Šaleški dolini gradnjo šestega bloka podprle, da bi se zmanjšala onesnaženost okolja in izboljšala kakovost oskrbe in energetska učinkovitost, saj je za enako količino proizvedene energije porabljenega približno tretjino manj premoga. »Posledično je bilo pričakovati, da bodo stroški za proizvodnjo toplotne energije nižji, prav tako pa tudi cena za odjemalce oziroma uporabnike komunalnih storitev,« še pojasnjujejo v velenjski komunali. Prav zdaj pridobivajo podatke, katere stroške so sploh upoštevali pri oblikovanju novih cen toplotne energije, saj dvomijo, da je izračun pravilen.

»Potrjena cena toplotne energije še ni dokončna. Če bo Termoelektrarna Šoštanj za zagotavljanje oskrbe uporabila plinske turbine, se bo cena še povišala,« še opozarjajo na komunali. Ker želijo lokalne skupnosti prebivalcem Šaleške doline zagotoviti zanesljivo oskrbo po primerni ceni, bodo glede oblikovanje cene toplotne energije zahtevali dodatna pogajanja.