Zapis o tem v časniku pa je presenetil z nastopajočimi osebami, in sicer posebno izstopa prof. dr. Rafael Mihalič, profesor z elektrotehniške fakultete v Ljubljani. Domnevamo lahko, da je imenovani šel skozi vse potrebne filtre, da si je pridobil status rednega profesorja, nihče pa ni ugotovil, da prof. Mihalič pri dajanju takšnih in podobnih izjav ne spoštuje v DZ ratificiranega kjotskega protokola, podnebnega sporazuma. In kot visokošolskemu profesorju s takšnim pristopom prav tako ni verjeti, da upošteva energetski koncept Slovenije, ki ga bomo sprejeli še letos v DZ.

Zato predlagamo svetu elektrotehniške fakultete razmislek o podaljšanju statusa profesorja, saj s takšnim pristopom ne sodi v današnji energetski svet. O drugih nastopajočih v članku pa nima smisla izgubljati besed, saj gledajo na svoje okoljevarstveno vnemo skozi prizmo slovenske zavidljivosti.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost (Zens)