»Če želimo vzpostaviti dobro delujoč podjetniški ekosistem, je treba v oblikovanje podjetniških politik in ukrepov vključiti dejanske podjetnike in uveljaviti praktično usmerjene razvojne politike, ki bodo spodbujale podjetniško aktivnost, ter sproti spremljati uspešnost njihovega uresničevanja,« meni dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne raziskave GEM 2016 (Global Entrepreneurship Monitor), ki so jo predstavili pred dnevi. Raziskava zelo jasno kaže, da odrasli Slovenci sicer v podjetništvo zaupamo, pa vendar je med podjetniki samo slaba desetina posameznikov.

Podjetniki so cenjeni, vendar…

GEM je največja svetovna raziskava na področju podjetništva, ki že 18 let omogoča temeljit vpogled v svet podjetništva. Raziskava je pokazala, da v Sloveniji več kot dve tretjini odraslega prebivalstva misli, da so uspešni podjetniki v družbi sprejeti in uživajo velik ugled, kar našo državo uvršča na 12. mesto v evropskem merilu, na prvem mestu pa je Irska s skoraj 85 odstotki. Med globalnimi regijami ima Evropa najmanjši delež ljudi, ki mislijo, da je podjetništvo dobra izbira za kariero (59 odstotkov), Slovenija pa se s 57 odstotki uvršča približno na sredino lestvice v svetovnem in evropskem merilu.

»Čeprav Slovenci spoštujejo uspešne podjetnike, pa precej manj verjamejo, da je to dobra poklicna izbira, je pojasnil prof. dr. Rebernik. »Slabo tudi zaznavajo poslovne priložnosti, saj samo četrtina odraslih prebivalcev meni, da so ali pa se bodo v naslednjih šestih mesecih v njihovem okolju pojavile dobre poslovne priložnosti. V svetovnem merilu to pomeni rep lestvice – 59. mesto med 65 sodelujočimi državami. Na vrhu lestvice v Evropi je Švedska z 79 odstotki, na dnu pa Grčija z manj kot 13 odstotki,« je še dodal. Še manjši pa je odstotek posameznikov, ki so med ustaljenimi podjetniki, saj ta znaša samo sedem odstotkov.

Nekaj več novih podjetnikov

Indeks TEA, s katerim merijo celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, to je delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima novo podjetje, je v Sloveniji lani končno narasel na zelo optimističnih osem odstotkov, kar Slovenijo uvršča na 48. mesto med 65 državami, ki so bile leta 2016 vključene v raziskavo GEM, oziroma na 16. mesto med 27 sodelujočimi evropskimi državami.

»Odstotek zgodnje podjetniške aktivnosti se je povečal predvsem zaradi nastajajočega podjetništva, kar vključuje posameznike, ki so storili prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje, ali pa so podjetje že formalno ustanovili, vendar ne pred več kot tremi meseci. Ker gre za zelo občutljivo obdobje, v katerem usahnejo številni podjetniški poskusi, je pomembno najti načine, ki bodo nove podjetnike spodbudili, da na tej poti ostanejo in razvijejo podjetje, ki bo imelo objektivne možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in kakovosten razvoj,« je poudaril Rebernik. V letu 2016 se je sicer delež ustaljenih podjetnikov – to je tistih, ki imajo podjetje dlje kot tri leta in pol – v starostni skupini od 25 do 34 let precej zmanjšal in bistveno zaostaja za preostalimi proučevanimi skupinami držav. Tudi to nakazuje na močno potrebo po učinkoviti podpori vladnih politik in programov, poudarja Rebernik, ki glede na rezultate raziskave opozarja še, da je tudi podjetniško izobraževanje še naprej eno ključnih področij, ki zahteva takojšnje ukrepanje.