Za organizatorja koncerta, nekega gospoda Tropla, slišimo, da je po svoje povezan s Puljem, pa mu predlagamo, da naj tak koncert tega pevca organizira v Pulju ali kjer koli v Istri. A tudi slučajno ga ne (z)more, ker je ta isti Thompson to poskušal, pa mu ni uspelo, saj Istrani dobro razumejo njegova besedna sporočila in fašistoidno ikonografijo. Zaradi odkrite naklonjenosti ustaškemu gibanju so mu leta 2009 prepovedali nastop v puljski areni. Še bolj presenetljivo pa je sprenevedanje Stojana Auerja, ki upravlja dvorano, v kateri naj bi se ta (ne)kulturni dogodek zgodil, češ da on oddaja v najem dvorano in je za vsebino odgovoren organizator. Pa kaj še.

Očitno je, da ne Tropl ne Auer ne bereta ne slovenskih, sploh pa ne hrvaških časopisov; slednji namreč pišejo, da je Thompsona in organizatorje obsodilo prekrškovno sodišče prve in druge stopnje zaradi izrazoslovja »za dom spremni«. Celo ustavno sodišče Hrvaške je ocenilo, da je slogan »Za dom spremni« fašistoiden, povezan z NDH, ki je bila Hitlerjev satelit in na strani fašizma. Torej, ni dvoma, za kakšnega »pevca« gre. Še bolj preseneča mečkanje upravnega organa, ki daje soglasje za posamezne prireditve v Mariboru. Mar ni zadosten razlog, da ne izda dovoljenja za tako prireditev, ker bi tak koncert vznemiril civilizirano javnost ter lahko privedel do konflikta?

Obstajajo vsi elementi za prepoved koncerta. Prepričani smo, da bi na koncert večji del občinstva prišel iz Hrvaške, ker se doma ne morejo izživeti, udeležile se ga bodo še domače fašistoidno usmerjene skupine in posamezniki, ki jim je ideologija te vrste blizu. Nismo zasledili, bi pa pričakovali, da se oglasijo in izjavijo svoje veteranske organizacije in svobodno misleči ljudje, sploh pa bi radi slišali g. Aleša Hojsa in njegovo veteransko organizacijo, da se končno enkrat izreče neposredno in brez velikih besed, ali je za take fašistoidne ikonografije ali proti njim. Tudi molk nam bo veliko povedal.

Zavedati se je treba, da gre za Hrvata, ki mu niso dovolili nastopa v Švici, Berlinu, Hamburgu, Amsterdamu in Luzernu. V Splitu se je na njegovem koncertu zbralo le nekaj sto ljudi. In tak »pevec« naj bi zdaj nas glasbeno izobraževal.

Z vso resnostjo skratka opozarjamo in obenem sporočamo slovenski javnosti, da smo pripravljeni onemogočiti ta koncert z vsemi pravnimi sredstvi, ki nam jih omogoča ta družba, če država ne bo opravila svojega dela. Tudi v prihodnje, tako kot smo se v preteklosti, smo se z vsemi sredstvi pripravljeni zoperstaviti vsem pojavom, ki ogrožajo ustavni red države. Zato pozivamo vso demokratično javnost države, da nas podpre. Dovolj je sprenevedanja in skrivanja za demokracijo, ki ima tudi svoje meje. Ne pustimo se sprovocirati z nastopom nekoga, ki ga denimo prava demokratična Evropa ne želi. Saj nam gre vendar za našo Slovenijo, mar ne?

Lojze Podobnik, Boris Pogačar, Bogdan Avbar, Janez Butara, Milan Gorjanc, Franc Medle, Branko Đukić, Jože Ribič, Boris Gregorčič, Jože Butara, Remzo Skenderović, Darko Kastelic, Mirko Ognjanović, Jože Florijančič

člani Društva SRP