Ta trditev je ne le netočna, ampak tudi lažna. Odločno zanikam, da bi v času postopka komunicirala s katerim koli od ponudnikov.

Le zaradi celovitosti zadeve naj dodam, da je dne 19. januarja 2017 odvetniška družba, ki jo omenjate, oblikovala vsebino dokumenta z naslovom Odločitev o oddaji javnega naročila, pri čemer je bila izbrana zavarovalnica Allianz. Odvetniška družba je ponudbo ocenila kot dopustno. Vsebini sem ostro nasprotovala, vendar pa nekdanji direktor mojega strokovnega mnenja pod nobenim pogojem ni hotel sprejeti. Še več, že dne 23. januarja 2017 je osebno na sestanku na sedežu mojega podjetja »zelo glasno« zahteval, da oblikujem vsebinsko takšno odločitev, kot jo je kasneje tudi pridobil v odvetniški pisarni. Izrecno je poudaril, da Zavarovalnice Sava iz določenih razlogov ne želi in pod nobenim pogojem ne bo izbral. Med drugim sem mu povedala, da njegove zahteve po izbiri Allianza, ki bi pomenila nezakonito izbiro, ne bom oblikovala. Nato je v jezi zapustil moje prostore. Rezultat njegovih nadaljnjih ukrepov je vsebina prej omenjene odločitve o izbiri z dne 19. januarja 2017.

Za vse navedeno obstajajo dokazi in priče članov komisije, za katero trdi, da je ni bilo. Na vso srečo so bili člani komisije razumni in so se močno zavedali svoje vloge in odgovornosti, zato so me zaprosili za pregled ponudbe Allianza. Želeli so biti prepričani, da so ugotovitve o ponudbi Allianza, ki jo je napisal zavarovalni posrednik Miha Slatinšek kot pogodbeni svetovalec za nedoločen čas nekdanjega direktorja Nigrada (kateremu bi tudi pripadala nagrada v višini devet odstotkov od vrednosti sklenjenega posla), tudi pravilne. Moje ugotovitve so bile, da ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih zavarovanj naročnika, zato tudi ne more biti primerljiva z drugimi prejetimi ponudbami. Ponudba ni izpolnjevala za podjetje Nigrad še kako pomembnih vrst zavarovanja. Za ugotovitev pomanjkljivosti v ponudbi nisi potreboval posebnega znanja iz zavarovalništva, saj so pomanjkljivosti štrlele iz ponudbe, kot na primer, da ni bilo ponujeno zavarovanje javnih površin MOM in tako dalje.

Moje ugotovitve in posledično moje napisano strokovno stališče, da je ponudba Allianza nedopustna zato, ker ne ponuja vseh vrst zavarovanja in zato tudi ne more biti primerljiva s preostalima prejetima ponudbama, je potrdila tudi državna revizijska komisija v izdanem sklepu št. 018-051/2017-6. Ne vem, kaj bi bilo lahko še večji dokaz, da smo skupaj s komisijo in NS delovali odločno in strokovno. Samo razumevanja nekdanjega direktorja Marka Žule ni bilo.

V nadaljevanju vas seznanjam še s tem, da bom zoper nekdanjega direktorja Marka Žulo v imenu podjetja in v svojem imenu uporabila vsa pravna sredstva za zaščito svojega imena in ugleda svojega podjetja, ker menim, da gre za huda natolcevanja in laži, ki lahko posledično povzročijo konec zaupanja pri naših potencialnih strankah.

Mag. Darja Čerič

sodna izvedenka za strokovno področje javna naročila