Agencija za okolje je družbi Bežigrajski športni park izdala okoljevarstveno soglasje za gradnjo na območju Plečnikovega stadiona. V agenciji so v sporočilu za javnost pojasnili, da je družba Bežigrajski športni park, ki jo vodi poslovnež Joc Pečečnik, novembra lani dopolnila svoje poročilo o vplivih na okolje in »odpravila čezmerno obremenjenost s hrupom med gradnjo s podaljšanjem časa gradnje in z uporabo strojev z nižjo zvočno močjo«. Agencija je tako presodila, da je »poseg ob upoštevanju vseh v izreku okoljevarstvenega soglasja navedenih pogojev sprejemljiv«.

Spomnimo, Bežigrajski športni park je gradnjo podaljšal na skoraj sedem let in pol, zavezali so se, da bodo ves čas med gradnjo spremljali obremenjenost s hrupom, da bodo namestili protihrupne ograje in izvajali še druge ukrepe varstva pred hrupom. Poleg tega gradbinci izkopavanj, odvažanja materiala in pilotiranja tri zime ne bodo smeli opravljati decembra, januarja in februarja, ker so ti meseci že tako obremenjeni s čezmerno vrednostjo škodljivih delcev PM10.

Pečečnikova družba je sicer že leta 2012 pridobila okoljevarstveno soglasje, vendar je okoljsko ministrstvo po pritožbi stanovalcev bližnjih Fondovih blokov, ki tej gradnji nasprotujejo zaradi prevelikega obremenjevanja okolja in uničevanja Plečnikove dediščine, izdano soglasje razveljavilo in agencija je morala ponovno odločati. Družbi Bežigrajski športni park je agencija nato kar dvakrat zavrnila izdajo soglasja, in sicer prvič aprila 2013 in drugič novembra 2014, a zoper to odločitev se je pritožil Pečečnik in postopek se je nadaljeval.

Kljub izdanemu soglasju pa Pečečnikova družba ni bistveno bližje začetku gradnje. Najprej mora pridobiti še gradbeno dovoljenje, a tudi to ne bo preprosto. Fondovci in Mestna občina Ljubljana, ki je solastnica družbe Bežigrajski športni park, se namreč tožijo glede lastništva zemljišča med stadionom in Fondovimi bloki, kjer je predvidena gradnja treh poslovnih vil.

Agencija za okolje je v obrazložitvi svoje odločitve zatrdila, da je v ponovljenem postopku za mnenje o sprejemljivosti tega posega na Plečnikovem stadionu ponovno vprašala tudi ministrstvo za kulturo. Tam so jim sporočili, da je načrtovana gradnja z vidike kulturne dediščine sprejemljiva, saj je družba zanjo pridobila kulturnovarstveno soglasje, ki je še vedno veljavno.