Včeraj se je po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) začelo sojenje Francu Kanglerju zaradi več kot 200.000 evrov spornega premoženja. Specializirano državno tožilstvo od Kanglerja in njegove hčerke Maše Kangler terja 256.000 evrov domnevno nezakonitega premoženja. Za toliko naj bi se premoženje Kanglerja in njegove družine povečalo od leta 2005 do konca leta 2013 – nepojasnjeno oziroma mimo njihovih rednih prihodkov. Zaradi obrnjenega dokaznega bremena bosta Kangler in njegova hči na sojenju morala dokazati, da je bilo to premoženje pridobljeno zakonito.

Maša in Franc Kangler bosta zaslišana junija. Kot smo izvedeli, pa je Kangler v dosedanjih pripravljalnih vlogah povečanje premoženja dokazoval predvsem s kmetovanjem. Vsako leto naj bi vzgojil in prodal od 50 do 60 divjih svinj, imel je koze in ovce, prodajal je bale sena, na okoli šestih hektarjih kmetijske zemlje pa se je ukvarjal še z oglarjenjem, pridelavo koruze, zelja, belušev in lubenic. Imel je tudi gozd in ga sekal. Do leta 2011 je kot kmet posloval le v gotovini, nato pa je odprl poseben račun. Prav tako bo Kangler dokazoval, da mu je okoli 140.000 evrov nekdanjih nemških mark podaril danes že pokojni oče. Varčeval naj bi tudi tako, da je gotovino dvigoval in jo hranil v domačem sefu. Tudi sicer je bil varčen. Ko so šli z družino na morje, so hrano vzeli s seboj. Poleg te hrane so jedli še ribe, ki jih je nalovil Kangler.

Po mnenju tožilstva Francu Kanglerju ne gre verjeti kar na besedo, saj na primer za gojenje divjih svinj ni predložil nobenih dovoljenj za vzrejo, glede ustreznosti njihove namestitve in podobno. Tožilstvo se je vtaknilo tudi v nakup stanovanja na Pohorski 31 v Mariboru okoli leta 2007, ki so ga Kanglerjevi kupili tako, da je Francetova nekdanja žena Tatjana Kangler gotovino 120.000 evrov položila na račun in jih nato nakazala kot kupnino. Denar je šel na račun podjetja MTB, prav to podjetje pa je kasneje dobilo posel za sanacijo in gradnjo lutkovnega gledališča. Okoli leta 2012 je Tatjana Kangler prav zaradi nakupa stanovanja z gotovino nepojasnjenega izvora morala davkariji plačati 57.000 evrov dodatnega davka, ker za ta znesek ni nikoli plačala prispevkov ali prijavila akontacije dohodnine.

Odmevni primer Tošić

Dosedanji tožilski zahtevki po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) znašajo okoli 22,5 milijona evrov. Med najodmevnejšimi je postopek zoper balkanskega bojevnika Dragana Tošića, ki naj bi nezakonito prišel do slabih sedmih milijonov.

Finančna preiskava, vodi jo tožilstvo, se opravi, če se v predkazenskem ali kazenskem postopku pojavijo razlogi za sum, da nekdo razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora in njegova skupna vrednost presega 50.000 evrov. To premoženje mora biti povezano s tako imenovanimi kataloškimi kaznivimi dejanji: korupcijo, preprodajo drog, trgovino z ljudmi, prostitucijo, financiranje terorizma, organiziranje denarnih verig, hudodelska združevanja, kazniva dejanja zoper gospodarstvo, za katera so zagrožena najmanj tri leta zapora, in tako dalje. O nezakonito pridobljenem premoženju govorimo, če obstaja nesorazmerje med vrednostjo premoženja in dohodki, zmanjšanimi za plačane davke in prispevke. Pri tem upoštevajo vse premoženje, ki ga ima oseba v lasti, posesti, ga uporablja oziroma ga je prenesla na drugo osebo. Finančno preiskavo lahko opravijo za obdobje največ petih let pred letom, ko naj bi bilo storjeno kaznivo dejanje.

ZOPNI je vpeljal obrnjeno dokazno breme, po katerem mora toženec sam dokazovati državi, da je denar zaslužil pošteno. Številne zahteve za oceno ustavnosti tega zakona so na ustavno sodišče vložili tako sodišča kot posamezniki.

Zagožnova družina bo morala pojasniti 870.000 evrov

V sredo je v javnost prišla informacija, da je tožilstvo vložilo tožbo tudi zoper Janeza Janšo, in sicer za skoraj 400.000 evrov. Zoper družino Jožeta Zagožna je bil postopek začet že prej in junija se že začne sojenje. V težavah s pojasnjevanjem izvora svojega premoženja sta se vidna člana SDS znašla, ko so tožilci leta 2013 začeli finančno preiskavo, medtem ko sta se takrat pred sodiščem branila obtožb, da sta prejela podkupnine oziroma obljubo podkupnin v zameno za državni nakup oklepnikov od finske Patrie. Janševo poznejšo obsodbo je ustavno sodišče razveljavilo, postopek proti Zagožnu pa je bil zaradi njegove smrti ustavljen že na prvostopenjskem sodišču. Avstrijski poslovnež Wolfgang Riedl je bil sicer ravno leta 2013 na Dunaju obsojen, da je šest let prej prinesel Zagožnu 900.000 evrov »posebnega bonusa«.

Tožilci so spomladi 2015 zoper Zagožnove dediče vložili tožbo za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. Prepričani so, da je njegovo premoženje za 870.000 evrov večje od njegovih zakonitih prihodkov. Ugotovili naj bi, da je imel Zagožen nepojasnjenih 336.000 evrov na sedmih varčevalnih knjigah v celovški banki BSK. Z gotovino naj bi plačeval tekoče stroške, nakupe deležev v Gorenju in Petrolu, nepremičnine v Ljubljani in Portorožu, avtomobil, skuter in motorno kolo. Njegovi vdovi Mariji, sinu Mateju in hčerki Ani so zamrznili več kot 300.000 evrov sredstev na varčevalnih knjigah in tekočih računih ter hišo, štiri stanovanja, avtomobil, delnice Petrola in vložke v sklade.

Janša volva kupil z gotovino

V času, ko so tožilci vložili tožbo zoper Zagožnove dediče, naj bi končali tudi finančno preiskavo zoper predsednika SDS Janeza Janšo, vendar so, domnevno zaradi ustavne presoje, ki jo je zahtevala Marija Zagožen, tožbo zoper Janšo vložili šele pred kratkim. Mediji so poročali, da naj bi pri Janši našli za 400.000 evrov presežka premoženja nad uradnimi prihodki. Pri njem še ni znano, za katero premoženje gre.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je leta 2013, ko je bil Janša predsednik vlade, ugotovila pol manjši znesek premoženja nezakonitega izvora, 210.000 evrov. Janša je večino avtomobila volvo XC 70 odplačal v gotovini, v gotovini je plačal aro za hišo v Šentilju pri Velenju in sodne takse, 33.000 evrov gotovine pa je leta 2005 položil na svoj tekoči račun. Položnice mu je plačevala ženina sestrična, bančna uslužbenka Nataša Pajenk, potem ko je na svoje račune nakazala večje zneske gotovine. Plačala je tudi 32.500 evrov za Janševo stanovanje v Mesarski ulici v Ljubljani. Veliko denarja naj bi dobil od brata Rajka Janše, ki je tudi plačal avtomobil volkswagen tiguan Janezovi ženi Urški Bačovnik Janša. KPK za nekaj njegovih stroškov ni uspelo izvedeti, kako jih je poravnal. Na primer za potovanja v Grčijo, Dominikansko republiko, Južnoafriško republiko, na Mauritius in na Švedsko.

Peter Lovšin, Mojca Furlan Rus, Klemen Košak