K bolniku lahko prideta naenkrat na obisk dva zdrava odrasla v času, ki je predviden za obiske (od 15. do 19. ure), razen na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer so obiski od 15. do 18. ure. Na otroških oddelkih je ob otroku do šestega leta starosti dovoljena prisotnost enega (zdravega) od staršev oziroma skrbnika ves čas (spremljevalca), poleg tega je dovoljen obisk še enega zdravega odraslega. Otrokom do sedmega leta starosti odsvetujejo obiske. V ljubljanski porodnišnici je dovoljena prisotnost zdravega partnerja in zdravega sorojenca. V enoti intenzivne nege in terapije novorojenčkov so dovoljeni obiski za starše, enkrat na teden pa tudi za stare starše, ki morajo biti zdravi. V enotah intenzivne terapije v UKC Ljubljana pa se morajo obiskovalci držati internih navodil. Individualne informacije lahko sorodniki dobijo po ustaljenem urniku od ponedeljka do petka, daje jih lečeči zdravnik. Urniki so objavljeni na spletni strani UKC Ljubljana.