Letos si bodo lahko obiskovalci že osmič od bliže ogledali arhitekturne dosežke, lahko bodo brezplačno vstopili vanje in se pogovorili z arhitekti projektanti ali uporabniki objektov. Med 21. in 23. aprilom bo na ogled več kot 70 zasebnih in javnih stavb ter prostorskih ureditev, ki jih je izbrala strokovna žirija: Maja Vardjan, arhitektka (kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, Muzej za arhitekturo in oblikovanje), dr. Nika Grabar, arhitektka (Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani), Mitja Škrjanec, krajinski arhitekt, Pippo Ciorra, arhitekt (glavni kustos za arhitekturo v muzeja MAXXI v Rimu), in Vesna Misjak, arhitektka (Odprte hiše Slovenije). OHS je del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje že v 35 mestih po vsem svetu.

Začel se je v Londonu leta 1992 na pobudo ekonomistke Victorie Thornton in je do danes postal največji globalni arhitekturni festival, ki ga obišče skupno več kot milijon ljudi. V Sloveniji festival poteka od leta 2010 in je doslej predstavil več kot 500 objektov ter več kot 100 spremljevalnih dogodkov, ki si jih je ogledalo skoraj 17.000 ljudi. OHS je največji arhitekturno-nepremičninski festival in obenem tudi največja spletna arhitekturna knjižnica slovenske sodobne arhitekture s številnimi podatki o objektih. Festival omogoča sleherniku pristno izkušnjo v kakovostni arhitekturi, krajinski arhitekturi, urejanju prostora, kulturi gradnje, trajnostni gradnji in nepremičninskem sektorju. OHS zadnja štiri leta vodita arhitektki Lenka Kavčič in Ana Struna Bregar, ki sta povedali: »Ljudje v grajenem prostoru preživimo 90 odstotkov svojega časa. Večinoma se ne zavedamo vpliva grajenega prostora na svoje življenje in delo, na počutje, zdravje, varnost, uspešnost in učinkovitost. Pred nakupom preizkusimo avtomobile, telefone…, nepremičnin pa večinoma ne preizkušamo. Zato nimamo razvitih pravilnih kriterijev za njihovo vrednotenje ter za odločanje o gradnji, prenovi in vzdrževanju.«

Festival OHS ljudem omogoča pristno izkušnjo grajenega prostora, saj ponuja najširši javnosti, da vstopi v stavbe in dobi stik s prostorom samim in s strokovnjaki (s področij načrtovanja, oblikovanja, naročanja, gradnje, obratovanja, vzdrževanja in uporabe stavb.) Poslanstvo festivala OHS je ljudem pokazati, da kakovostna arhitektura ni nujno draga, da so pomembne dobre in uporabne rešitve, da ustvarjanje prostora zahteva kompleksno znanje. Z vsemi aktivnostmi, ki jih organizirajo vse leto, so Odprte hiše Slovenije prerasle okvir festivala in postale most med arhitekturo in splošno javnostjo. Poslanstvo delovanja OHS je, da arhitektura v naši družbi in državi dobi večjo veljavo, saj je dokazano, da nam kakovostna arhitektura izboljšuje življenje. Organizatorki si želita, da bi projekt OHS še naprej skrbel za dvig prostorske kulture ter osebno in poslovno mreženje. Z letošnjo temo Stavbe, energija in dobro počutje želijo spodbuditi zavedanje o povezavi in pomenu energije, ki jo potrebujemo za delovanje stavb z dobrim počutjem in zdravjem uporabnikov. Izbor letošnjih projektov in način prijave za oglede si lahko ogledate na www.odprtehiseslovenije.org.