V zadnjih tednih je Ljubljanska borza vpeta tudi v dogajanje okoli Agrokorja in s tem povezanim padanjem vrednosti delnici družb, ki so lastniško povezane z omenjenim poslovnim sistemom. Agrokor namreč zaradi čezmerne zadolženosti le s težavo prihaja do novih likvidnostnih posojil in že so nastale tudi kadrovske zamenjave, ki so jih zahtevali upniki. Močna prisotnost hrvaških pokojninskih skladov v lastniški strukturi pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi tokrat negativno vpliva na tečaje, saj ob nizki likvidnosti vsaka prodaja pomembneje vpliva na premik tečajev na naši borzi.

Kakšen vpliv imajo dogajanja v Agrokorju na hrvaško gospodarstvo in dogajanja na borzi, vidimo na primeru delnic Jamnice, Leda in obveznice Agrokorja z zapadlostjo leta 2019. Ob prvih težavah je tečaj delnice Jamnice poskočil vse do 165.000 kun, saj je obstajala možnost, da bi Agrokor prav s prodajo Jamnice reševal likvidnostne težave. Ko se je izkazalo, da prodaja Jamnice le ne bo tako preprosta, se je tečaj spustil pod 45.000 kun in nato popravil na današnjih 63.000 kun. Podobno zgodbo vidimo pri gibanju delnic Leda, ki so kotirale pri 10.000 kunah in se nato spustile na sedanjih 4000 kun. Stanje v celotnem Agrokorju se odraža na obveznici, ki zapade leta 2019 in trenutno kotira pri 45 odstotkih od nominalne vrednosti. Indeks hrvaškega borznega trga je ob vseh teh premikih izgubil približno 13 odstotkov vrednosti in se te dni giblje okoli 1950 indeksnih točk.