Jazbec, ki je od septembra lanskega leta slovenski veleposlanik v Makedoniji, je na današnji novinarski konferenci poudaril, da želi okrepiti državniško držo funkcije predsednika republike. To funkcijo vidi tudi kot vrhovno moralno avtoriteto, ki obenem deluje povezovalno.

Za kandidaturo se je odločil, ker jo vidi kot velik osebni izziv, skozi katerega lahko z drugimi deli svoje izkušnje, vrednote in pogled na svet. Samega sebe je v tem pogledu opisal kot zmernega, svetovnonazorsko uravnoteženega človeka.

H kandidaturi ga je spodbudilo tudi njegovo prijateljevanje z danes že pokojnim starosto slovenske politike Francetom Bučarjem. Ta ga je, kot je dejal Jazbec, ob njunem zadnjem srečanju leta 2015 nagovoril k dejavnemu udejstvovanju v politiki. Tako Jazbec najavo svoje kandidature vidi tudi kot izpolnitev dolga do Bučarja.

Jazbec sicer vrednote, na katerih temelji njegova kandidatura, črpa tudi iz literature, od slovenskih avtorjev mu je pri srcu zlasti Fran Levstik oz. njegov Martin Krpan z vrednotami odločnosti, samozavesti in iskrenosti.