Posli, v katere je bil pred več kot devetimi leti vpleten tudi ljubljanski hotel Bellevue, še zmeraj zaposlujejo naše pravosodje. Mariborska okrožna sodnica Sanja Tomažič je včeraj končala glavno obravnavo v gospodarskem sporu, v katerem Nova KBM terja tri milijone evrov od družbe Vode Juliana in Študentskega servisa Maribor.

Sporni posel sega v leto 2008. Tedaj je podjetje Voda Juliana prodalo svoj 100-odstotni poslovni delež v družbi Sončna vas, ki je bila lastnica opuščenega tovarniškega kompleksa oljarne Gea v Domžalah. Kupec, zdaj že propadlo gradbeno podjetje Meteorit iz Hoč pri Mariboru, je zanj odštelo 6,5 milijona evrov kupnine.

Študentski servis obljubljal spremembo prostorskega načrta

Poleg kupoprodajne pogodbe so vpleteni partnerji podpisali še poseben sporazum o zavarovanju denarne terjatve. Njegova vsebina je bila zelo nenavadna. V njem se je namreč prodajalec zavezal, da bo domžalska občina najkasneje čez 17 mesecev spremenila prostorski načrt in s tem na prodanih parcelah omogočila (donosnejšo) stanovanjsko gradnjo. Če spremembe prostorskega načrta ne bo, bosta morala Voda Juliana oziroma Študentski servis bodisi Meteoritu nakazati tri milijone evrov kazni bodisi odkupiti podjetje Sončna vas.

Marjan Krajnc, največji družbenik ter direktor mariborskega študentskega servisa in Vode Juliana, je v sporni posel vpletel še stari razpadajoči hotel Bellevue na elitni lokaciji v parku Tivoli v Ljubljani, ki ga je leta 2005 kupil od denacionalizacijskih upravičencev, družine Šterk. Meteoritu je namreč dovolil, da se kot dodatno jamstvo za izvedbo posla s Sončno vasjo vpiše kot hipotekarni upnik.

Že čez leto dni pa je Krajnc prosil Meteorit, da bi iz zemljiške knjige izbrisal zaznambo, saj je našel kupca za hotel, in sicer jordanski nepremičninski sklad Mawared. V Meteoritu so v dobri veri ugodili prošnji, Voda Juliana oziroma Študentski servis Maribor pa sta se obvezala, da bosta deponirala tri milijone evrov na namenski račun pri Novi KBM.

Leta 2010 pa je že bilo jasno, da se je Meteorit opekel. Krajnc ni izpolnil ključnega pogoja iz sporazuma, saj domžalska občina tedaj ni spremenila svojega prostorskega načrta. Opeharjeni kupec je zato terjal izplačilo kazni ali odkup Sončne vasi. Krajnc pa ni storil ne enega ne drugega. Meteorit je nato vložil odškodninsko tožbo. Vendar je še pred pravnomočno sodbo najprej odstopil terjatev Novi KBM, nato pa zdrknil v stečaj. Aprila lani je morala bankrot razglasiti tudi Sončna vas.

Spor okoli teh treh milijonov evrov pa ostaja še živ na sodiščih, na katerih se vpletene strani tožarijo že pet let. Tožbo je vložil tudi Kranjc, ki od banke terja vračilo deponiranega denarja, banka in kupec Sončne poti pa sta prepričana, da ti trije milijoni pripadajo njima. Utemeljenost zadnje tožbe presoja okrožna sodnica Tomažičeva.

Sporni sporazum o zavarovanju denarne terjatve so sprti poslovni partnerji podpisali v pisarni mariborskega odvetnika Daniela Planinšca. Na včerajšnjem zaslišanju se ni več spominjal vsebine dokumenta, zatrjeval je tudi, da pri njegovi sestavi niti ni sodeloval. To je potrdil Kristijan Gajšek, nekdanji lastnik in direktor Meteorita. »Vsak stavek sporazuma smo intenzivno usklajevali in zame je njegova vsebina povsem jasna,« je vztrajal Gajšek. Sodnica bo sodbo izdala pisno.