Včasih so več časa preživeli v naravi, več so bili z družino. Zdaj razne dejavnosti ponujajo tudi šole. Na Srednji šoli Josipa Jurčiča jih je veliko.

Po anketah sva izvedeli, da so dijakom dejavnosti všeč, a so obenem tudi potarnali, da jih večina med njimi nima dovolj prostega časa. Ugotovili sva, da se mnogo dijakov srečuje s tem problemom in se ga trudi rešiti predvsem z boljšo organizacijo svojega dneva.

Iz odgovorov je razvidno tudi dejstvo, da bi se približno polovica dijakov kljub dobri ponudbi dejavnosti v šoli raje takoj odpravila domov, kot pa da bi po pouku ostali še v šoli. Druge polovice dijakov to seveda ne bi motilo in bi z veseljem še ostali v šoli in se družili s sošolci.

Dijaki so prepričani, da je dejavnosti, s katerimi se hočejo ukvarjati, dovolj. Če ne morejo svojih interesov razvijati v šoli, se vpišejo v različne klube, krožke in tečaje, ali pa se priključijo raznim združenjem zunaj šole.

Dijaki so se strinjali, da jih šola ne usmerja samo v šolske, ampak tudi v obšolske dejavnosti, si pa želijo nekaj več dejavnosti na področju športa in naravoslovja.

V sodobnem času postajajo starši, profesorji in tudi dijaki sami vse bolj zahtevni do sebe. Dijaki imajo več podpore pri razvijanju svojih talentov in uveljavljanju svojih interesov kot včasih, zato so na področjih, ki jih veselijo, uspešni in to uporabijo tudi pri iskanju svojega prihodnjega poklica.