Za nami je burna in bogata sedemdesetletna zgodovina, v kateri smo doživljali vzpone in padce. Našo šolo so obiskovali mnogi uveljavljeni slovenski umetniki, športniki, znanstveniki, gospodarstveniki in politiki. Tudi to, predvsem pa množica okoliške mladine, ki je pri nas, torej doma, končala srednjo šolo, kaže, da v celoti izpolnjujemo svoje poslanstvo.

V vseh teh letih smo izobraževali dijake v vrsti programov: od kovinarjev, administratorjev, trgovcev do maturitetnega tečaja. Stalnici vsa leta sta le gimnazija in leta 1985 ustanovljena ekonomska šola. Z njima smo previharili vse viharje in obstali. Dosegli smo kakovost, na katero smo ponosni, jo ohranjamo in poskušamo še izboljševati. Naš cilj niso le odlično znanje in uspehi dijakov, ampak tudi vzgoja srca, zdrav življenjski slog in dobro počutje. Še naprej si želimo, da bi v slovenski šolski prostor prinašali svojskost, iskrivost, dolenjsko mehkobo in samoniklost ter nadgrajevali kulturno krajino okolja, ki se ponaša s skoraj tisočletnim cistercijanskim samostanom Stična in je dalo prvo slovensko povest Sreča v nesreči (J. Cigler), prvi slovenski roman Deseti brat (J. Jurčič) in prvega slovenskega poklicnega časnikarja, prvega urednika Slovenskega naroda (A. Tomšič).

Možnosti za vse to imamo, dovolj prostora ter usposobljene in prizadevne profesorje. Imamo idealno lokacijo v miru in zavetju narave, s katero skušamo delovati čimbolj usklajeno. Na pol poti med Ljubljano in Novim mestom lahko spremljamo vse, kar se dogaja tam, obiskujemo predstave, galerije, razstave… Nič nam ne manjka, ničesar ne izpustimo… Posvečamo se vsakemu posamezniku in skušamo v njem najti in razvijati najboljše, kar nosi v sebi! Ponašamo se z odličnostjo svojih dijakov, mnogimi državnimi priznanji s tekmovanj znanja, z odličji na športnem področju in ne nazadnje s 53 zlatimi maturanti na splošni in 31 na poklicni maturi.

Kot šola v majhnem kraju smo zelo občutili upad generacij v zadnjih letih. Nekdaj smo imeli 830 dijakov, zdaj smo pristali pri številu 240. Toda čeprav smo majhni, se imamo v vseh pogledih za veliko šolo in z velikim optimizmom zremo v prihodnost, v kateri želimo še izpopolniti svoje poslanstvo za nove in nove rodove okoliške mladine.