Borzni indeks kitajskih delnic, ki kotirajo na hongkonški borzi (HSCEI), je v prvih dveh mesecih letošnjega leta pridobil 9,6 odstotka vrednosti, merjeno v lokalni valuti, zaradi depreciacije evra pa je bil donos v evrih nekoliko nižji, in sicer 8,9 odstotka. V mesecu marcu se je trend spremenil in je bil do zaprtja trga pred velikonočnimi prazniki (v petek je bila borza zaprta) rahlo negativen. Tako je omenjeni indeks od konca februarja do 13. aprila izgubil 0,9 odstotka vrednosti, merjeno v lokalni valuti, ter 1,2 odstotka, merjeno v evrih. Še vedno so donosi od konca lanskega leta tako v lokalni valuti kakor tudi v evrih pozitivni.

Če pogledamo bolj natančno, lahko ugotovimo, da se gibanja tečajev delnic med posameznimi gospodarskimi sektorji razlikujejo. Finančni sektor je precej pripomogel k negativnemu obratu. V začetku aprila so večje banke objavile rezultate. Na prvi pogled so bile objave spodbudne. Banke so povečale kreditiranje, nekoliko so se tudi zmanjšala slaba posojila. Nekateri udeleženci na trgu so te rezultate videli drugače: kljub temu, da je gospodarstvo že precej zadolženo, so banke še povečale kreditiranje. Obenem so se spet pojavila ugibanja, da so se slaba posojila dejansko povečala, banke pa tega v bilancah niso primerno prikazale.

Kljub dvomom o finančnem sektorju še vedno obstajajo svetle plati. Tako rastejo delnice podjetij iz sektorja informacijske tehnologije ter delnice podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo neosnovnih življenjskih dobrin. V omenjenih sektorjih rastejo predvsem delnice, povezane s svetovnim spletom in spletno prodajo, ki dosega na Kitajskem visoke stopnje rasti in vse bolj izpodriva tradicionalen način nakupovanja v trgovinah oziroma nakupovalnih središčih. Prav tako je še vedno zaznati pozitiven trend pri delnicah v sektorju industrije, predvsem v segmentu transporta.

Ena lepših lastnosti ogromnega delniškega trga, kakršen je borza v Hongkongu, je ta, da investitorjem lahko ponudi pester izbor naložbenih priložnosti. Glede na volatilnost trga pa previdnost ni nikoli odveč.