Prihodnji četrtek bo v vsaj 300 slovenskih podjetjih utrip nekoliko drugačen, saj jih bodo obiskali svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, ki na ta dan tretje leto zapored priprav lja Dan za delodajalce. »Na podlagi priporočil EU in predvsem na podlagi izkušenj z izvedbo podobnih dogodkov v preteklih letih želimo z organizacijo tovrstnih dogodkov krepiti povezovanje, sodelovanje in partnerstvo z delodajalci ter drugimi akterji na trgu dela. Pri tem želimo poudariti pomembnost vseh delodajalcev kot potencialnih zaposlovalcev, to pomeni, da z različnimi aktivnostmi gradimo medsebojno zaupanje in sodelovanje,« pojasnjujejo na Zavodu RS za zaposlovanje.

»Pri izvedbi tokratnega dogodka imajo naše območne službe bolj avtonomno vlogo, saj se po svoji presoji glede na aktualne potrebe na trgu dela odločajo glede obiskov delodajalcev v okolju, v katerem delujejo, ne oziraje se na velikost in panogo delodajalca. Poglavitni namen tokratnih obiskov namreč je, da naši svetovalci bolj neposredno spoznajo različna delovna okolja in se tako naučijo bolj učinkovito prepoznati različne kompetence, ki so nujne za opravljanje določenega poklica, kar je ključno za boljše posredovanje kandidatov na aktualna prosta delovna mesta ter za večjo promocijo zaposlovanja starejših. Poleg obiskov bomo tudi letos izvedli regijske zaposlitvene sejme in hitre zmenke,« je nanizala Tanja Podobnik Zeciz Zavoda Rs za zaposlovanje. Lani je kar 94 odstotkov obiskanih delodajalcev menilo, da so tovrstni dogodki koristni, saj tako krepijo medsebojno sodelovanje. Letos naj bi bilo ta dan na terenu vsaj 430 sodelavcev zavoda.

»Želimo si, da bi obiskani delodajalci v prihodnjem letu dni z nami intenzivno sodelovali pri iskanju kandidatov ali objavi prostih delovnih mest oziroma na področju aktivne politike zaposlovanja. Posebno skrb namenjamo promociji zaposlovanja starejših brezposelnih oseb in smo v ta namen izvedli interno usposabljanje svetovalcev ter pripravili promocijsko gradivo za delodajalce, kjer poudarjamo prednosti te ciljne skupine. Glede na demografske trende je zelo pomembno osveščanje o zaposlovanju starejših, saj je po deležu zaposlenih starejših Slovenija prav na repu med državami v EU,« opozarja Tanja Podobnik Zec.

Konec marca je bilo v zavodovi evidenci brezposelnih prijavljenih 23.646 oseb starih 55 let in več, ali 24,8 odstotka od vseh brezposelnih. Med njimi je 26,8 odstotka starejših s samo osnovnošolsko izobrazbo, 29,8 odstotka s srednješolsko poklicno izobrazbo in 22,7 odstotka s srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo.

Pogledali smo, kaj bodo 20. aprila delali strokovni sodelavci Območne službe Novo mesto. Saša Rebek Modic je pojasnila, da so lani obiskali v celem letu obiskali 160 delodajalcev, letos pa 33. »Sodelovanje z lokalnimi delodajalci pa je na Območni službi Novo mesto zelo intenzivno celotno leto. V letu 2016 smo z delodajalci sodelovali pri napotovanju ustreznih kandidatov pri več kot 3000 objavljenih prostih delovnih mest. Redno izvajamo tudi mini zaposlitvene sejme, kjer se lahko neposredno srečajo delodajalci in brezposelne osebe. Lani smo tako izvedli šest sejmov, na katerih je sodelovalo skupaj 36 delodajalcev. Tudi letos bomo v okviru Dneva za delodajalce v prostorih Območne službe Novo mesto izvedli mini zaposlitveni sejem. K sodelovanju smo povabili štiri delodajalce, ki bodo v kratkem zaposlovali, na sejem pa smo povabili 75 primernih kandidatov, ki bodo opravili z delodajalci individualne razgovore za zaposlitev.«

Sodelavci iz pisarne za delodajalce in svetovalci zaposlitve pa bodo osebno obiskali izbranih deset podjetij. Gre za srednja in večja podjetja iz lokalnega okolja, pri katerih bi želeli dosedanje sodelovanje še poglobiti. »S predstavniki podjetij se bomo pogovorili o njihovih aktualnih potrebah po kadru ter možnostih sodelovanja Zavoda pri zagotavljanju ustreznega kadra. Pri tem se bomo osredotočili tudi na možnosti zaposlovanja starejših kandidatov in kandidatov iz ranljivih skupin.« Svetovalci bodo obiskali Adria-mobil, Adient, Podgorje, Iskra Pio, Dana, Tomplast, Beti, Kolpa, Adria -dom in Esol. »Na območni službi Novo mesto se zavedamo, da je stalno in odlično sodelovanje Zavoda z delodajalci ključno za ohranjanje močnega gospodarstva Dolenjske in Bele Krajine,« je pojasnila Saša Rebek Modic.