Agencijskega dela se v podjetju poslužujemo, ker zadnja leta na slovenskem trgu dela glede na naše potrebe zaposlovanja za proizvodnjo ne dobimo kvalificiranih delavcev tehničnega profila, ker so v Sloveniji ukinili poklicne šole. S Podjetjem Tehnika sodelujemo vrsto let prav zaradi tega, ker nam zagotavljajo delavce s tovrstnimi poklici iz bivših republik Jugoslavije, kjer to poklicno izobraževanje še izvajajo.

Verjamemo v moč sodelovanja z zaposlenimi delavci, tako z našimi zaposlenimi kot z najetimi delavci. Veliko sodelujemo z agencijskimi delavci, saj se mnogokrat obrnejo na nas za različne vrste pomoči in nikoli jim pomoči nismo odklonili, če je bila pokrita z zakonskimi določili.

V podjetju je zaradi tehničnih razlogov organizacije dela delovni čas neenakomerno razporejen, kar velja za naše delavce in za agencijske delavce, kjer se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju največ enega leta. Da bi morebitne presežke ur v Podjetju Tehnika plačevali na roke, nismo zaznali.

Predstavnik Delavske svetovalnice je za javnost povedal, da podjetje Magneti Ljubljana in Podjetje Tehnika spremljajo že dolgo časa in da gre za celo vrsto kršitev. Sprašujemo se, zakaj nas Delavska svetovalnica na kršitve Podjetja Tehnika, za katere je vedela že več let, o tem ni obvestila, da bi te očitane nepravilnosti pri Podjetju Tehnika preverili. Nazadnje nas je o pomanjkljivostih v naši tovarni v sredini leta 2014 z dopisom obvestila regijska organizacija Skei in smo se na njihove navedbe takoj tudi odzvali.

Albert Erman

Magneti Ljubljana