Po včeraj predstavljenem modelu nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) bodo osnovnošolci zunanje preizkuse znanja opravljali trikrat, po novem tudi ob koncu 3. razreda, obvezni pa bodo vsi trije preizkusi. Izjema bo veljala le za učence, ki se šolajo v programih z nižjim izobrazbenim standardom: ti jih v 3. razredu ne bodo opravljali, v 6. pa jih bodo pisali, če se bodo tako odločili.

Druga pomembna sprememba zadeva devetošolce. Dosežki na NPZ v 9. razredu se jim bodo po novem vpisali v spričevalo (v odstotnih točkah). Dosežene točke pri posameznem predmetu bodo pretvorili tudi v oceno in jo vpisali v redovalnico, kar pomeni, da bo vplivala na končno oceno. S tem naj bi dosegli večjo resnost pri pisanju zaključnih ekstercev. Tretješolci bodo NPZ po novem prvič opravljali prihodnjo pomlad. Novost, ki zadeva devetošolce, naj bi po besedah ministrice uvedli čez kakšne dve leti, saj morajo prej spremeniti zakon o osnovni šoli.

Otroci s težavami prej identificirani

Šestošolci bodo NPZ še naprej pisali iz učnega jezika, matematike in tujega jezika, devetošolci pa iz učnega jezika, matematike in tretjega predmeta. Razlika bo le v tem, da bo vsakokratni minister med štiri obvezne predmete, ki se bodo kot tretji predmet preverjali na posameznih šolah, po novem obvezno moral izbrati tudi tuji jezik.

Po besedah Janeza Vogrinca, predsednika državne komisije za NPZ, ki predlagane spremembe NPZ podpira, je ponovna uvedba ekstercev ob koncu prvega triletja – ukinil jih je minister Zver – pomembna z dveh vidikov. »V minulih letih je kar nekaj mednarodnih raziskav znanja pokazalo, da ima mnogo osnovnošolcev težave z bralno pismenostjo. Tudi naše analize so pokazale, da se naši učenci slabo odrežejo, ko morajo iz besedila razbrati določene podatke, ko je navodilo daljše ali pa morajo samostojno tvoriti odgovor. Z NPZ v 3. razredu bo učence s tovrstnimi težavami mogoče identificirati prej in jim prej pomagati pri odpravljanju težav,« je poudaril Vogrinc. Ta novost bo po njegovih besedah hkrati omogočila tudi spremljanje napredka učencev v daljšem obdobju: »Iz dosežkov na NPZ v 3. in 6. razredu bo mogoče napovedati, kakšen bo njegov dosežek v 9. razredu, in nato preveriti, ali so se pričakovanja izpolnila in zakaj ne.«

Dosežki šol še naprej tajni

Pri oblikovanju novega modela NPZ, ki so ga na ministrstvu pripravljali od leta 2015, so upoštevali pripombe ravnateljev, učiteljev in staršev, je povedala ministrica Maja Makovec Brenčič. Z NPZ bodo tako kot doslej preverjali doseganje ciljev in standardov znanja, ki so določeni z učnimi načrti, in dosežke spremljali tako na individualni kot na sistemski ravni.

Tudi po novem dosežkov na NPZ ne bo mogoče uporabiti za razvrščanje šol. Zaželeno in priporočljivo pa je, sta poudarila tako Vogrinc kot ministrica, da učitelji in šole dosežke analizirajo in tako pripomorejo k bolj kakovostnemu učenju in poučevanju. Učitelji bodo še naprej za vrednotenje preizkusov dodatno nagrajeni.