Pojasnjujemo, da lahko čakalne dobe skrajšamo zgolj z zadostnim številom zdravnikov in zdravstvenih timov, ki bodo opravili več prvih in kontrolnih pregledov, z boljšo organizacijo dela ter z ustreznimi prostori in opremo. V ta namen je ZZZS že od lanskega leta dalje pričel plačevati prve specialistične preglede (tudi v nevrologiji) količinsko neomejeno, glede na dejanske potrebe bolnikov. Kljub temu znaša na dan 12. 4. 2017 čakalna doba za prvi nevrološki pregled odraslega pacienta v UKC Ljubljana 104 dni v primeru stopnje nujnosti »redno« in 15 dni za stopnjo nujnosti »hitro«.

V letošnjem letu pa je v okviru posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob predvideno, da bo ZZZS plačal 20 odstotkov več ambulantno-specialističnih storitev. To pomeni, da bo v celotni Sloveniji tudi program nevrologije plačan za 20 odstotkov več kot v lanskem letu, kar predstavlja dodaten obseg dela, ki ga na letni ravni opravi približno 11 nevroloških ambulant. V zvezi s tem pričakujemo le še sklep vlade v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017.

Podatki o realizaciji programa specialistične ambulantne dejavnosti nevrologije v UKC Ljubljana kažejo, da je bil v letu 2016 ta program presežen za 3,64 odstotka glede na plan, vendar pa je bil opravljen v manjšem obsegu kot v letu 2013 za 1,1 odstotka (za 858 obiskov pacientov manj). Na ravni celotne Slovenije pa je ZZZS v letu 2016 v primerjavi z letom 2013 povečal plan tega programa za 4,2 odstotka, izvajalci zdravstvenih storitev pa so izvedli za 7,2 odstotka večji program kot v letu 2013, kar pomeni povečanje letnega obsega dela za štiri (4) nevrološke ambulante.

Zaradi nadaljnjega hitrega staranja prebivalstva in s tem naraščajočih potreb prebivalcev, uvajanja novih, dragih, a učinkovitejših zdravil in zdravstvenih tehnologij ZZZS vsa dodatna sredstva prednostno usmerja za skrajševanje čakalnih dob in za nove, učinkovitejše terapije. Čeprav zgolj z denarjem ni možno obvladati čakalnih dob (istočasno je treba izvajati tudi nefinančne ukrepe, zlasti kadrovsko-organizacijske), velja ob tej priložnosti tudi pojasniti, da bi ZZZS potreboval približno dodatnih 120 milijonov evrov, da bi lahko plačal storitve vsem pacientom, ki so trenutno vpisani v čakalne sezname v Sloveniji.

Damjan Kos

sektor za informiranje in odnose z javnostmi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)