Poročali smo že o težavah in nezadovoljstvu z delom direktorice Zdravstvenega doma Radeče. »To traja že nekaj let. Na račun direktorice Ingrid Kus Sotošek letijo takšni in drugačni očitki, ki so v drugi polovici lanskega leta postajali vse intenzivnejši, pa tudi konkretni,« pravi župan občine Radeče Tomaž Režun.

Občina se je kot ustanoviteljica javnega zavoda na to morala odzvati, saj se je nanjo obračalo vse več ljudi, ki so bili nezadovoljni z razmerami v zdravstvenem domu. »Pa ne le občani, na občino so se začeli obračati tudi zaposleni. Med drugim so z anonimnimi pismi opozarjali na slabe odnose v zavodu ter domnevne nepravilnosti pri zaposlovanju in poslovanju zavoda,« pravi Režun. Dodaja, da na občini niso zadovoljni niti z načinom komunikacije direktorice z njimi. »Zato smo oktobra sklicali sestanek z vsemi zaposlenimi, da bi o razmerah znotraj njihovih zidov izvedeli kaj več,« še pove župan.

Od direktorice želeli dodatna pojasnila in zahtevali sklic seje sveta zavoda. »Direktorica je podala nekaj pojasnil, ki so se nanašala na razpravo na izredni seji sveta zavoda decembra lani, a so bila ta skopa, zato smo zahtevali dodatna, a odgovore dobili šele konec januarja. In nezadovoljstvo je naraščalo,« pravi Režun. V začetku marca so problematiko v zvezi z zdravstvenim domom obravnavali tudi svetniki na izredni seji in sklenili, da naj občina, če se bo izkazalo, da so se nepravilnosti pri poslovanju res dogajale, izvede vse potrebne postopke, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

»Poslovanje so pregledali tudi člani nadzornega odbora,« je še povedal župan. Ni pa povedal, ali so nepravilnosti ugotovili. Neuradno naj bi bili razlogi za razrešitev direktorice dovolj tehtni in o njih bi morali danes na izredni seji razpravljati člani sveta zavoda, ki tudi edini lahko direktorico razrešijo, saj občina te možnosti nima. A je bila seja sveta nesklepčna, zato so jo preložili.

»Pred časom sta dva člana sveta odstopila, zato trenutno deluje v okrnjeni sestavi. Zahtevali smo takojšnjo popolnitev - takoj, ko bo svet popoln, bodo člani obravnavali eno samo točko: predlog ustanoviteljice, torej občine, da Ingrid Kus Sotošek razrešijo z mesta direktorice,« je pojasnila direktorica občinske uprave občine Radeče Brigita Stopar.