Predstavniki Civilne iniciative Piran so danes na občino odnesli 840 overjenih podpisov občanov, ki nasprotujejo nedavno sprejetemu podrobnemu prostorskemu načrtu za Fieso in zahtevajo razpis referenduma za njegovo razveljavitev. Piranska občina mora zdaj pobudo preučiti in odločiti, ali bo referendum dovolila.

V civilni iniciativi piranski občini očitajo, da je s tem dokumentom omogočila gradnjo predimenzioniranih objektov. Na pobočju nad zalivom dovoljuje gradnjo 25 novih stanovanj, nekaj obstoječih objektov bi lahko razširili, načrt pa v prostor umešča tudi garažno hišo. Župan Peter Bossman nasprotno meni, da referendum ne bo niti ustavil niti preprečil gradenj v Fiesi, le več jih bo in bistveno večje bodo, kot je določila občina z novim odlokom. Prejšnji zazidalni načrt je namreč na omenjenem območju dovoljeval 57 novih stanovanjskih enot.

Skupaj s podpisi so člani civilne iniciative županu danes dostavili dopis, v katerem ga prosijo, naj bosta ob štetju in preverjanju podpisov v komisiji tudi dva predstavnika civilne iniciative. »V preteklosti smo s tem že imeli težave,« pojasnjuje prvopodpisani Davorin Petaros.

Drugo pismo so naslovili na občinske svetnike, ki so danes na mizo prejeli predlog o spremembi občinskega statuta. V civilni iniciativi nasprotujejo poskusu občine, da bi spremenila referendumska pravila. Doslej je o izidu referenduma odločala volja večine, zdaj pa občina poskuša spremeniti svoj statut tako, da bi bili za veljavnost referenduma potrebni tako relativna kot referendumska večina. Povedano preprosto: volivci bi na referendumu lahko razveljavili splošni akt občine samo v primeru, ko bi mu nasprotovala večina vseh udeležencev referenduma, in ob pogoju, da bi proti aktu glasovala vsaj petina volilnih upravičencev v občini. »S takšnim kvorumom, posebej ko problematika zadeva le posamezno območje občine, je vsak referendum v Piranu obsojen na propad. To je umor demokracije,« meni Petaros.

Na občini pojasnjujejo, da so se v zadnjih štirih letih, kar je bi njihov statut nazadnje posodobljen, zvrstile zakonodajne spremembe na več področjih, zato gre zgolj za usklajevanje statuta z veljavno zakonodajo in ustavo.