Gledališka šola Prve gimnazije Maribor je denimo pripravila gledališko postavitev po predlogi romana Živalska farma Georgea Orwella, s katerim raziskujejo človekov položaj znotraj političnega sistema, dijaki Gimnazije Šentvid avtorsko predstavo Zadnji izhod o samomoru med mladimi, dijaki bežigrajske gimnazije pa plesno predstavo Zgodovina pleše. Dijaki Gimnazije Nova Gorica so pripravili uprizoritev po motivih Bartolovega Alamuta, učenci Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana pa po motivih Huxleyjevega Krasnega novega sveta; obe knjigi gimnazijci letos berejo tudi za maturitetni preizkus. Festival se bo z razglasitvijo nagrajencev končal 20. aprila. šum