Od marca leta 2000 pa gospod Hernčič trdi, da sem se mu skrila. Njegova trditev, ko sem izvedela zanjo, me je začudila in presenetila, ker to ni bilo res. Želela sem se pogovoriti, a je gospod Hernčič pogovor odklonil. Nato je bilo več pogovorov (21. 4., 16. 5., 26. 5., 2. 6.; 31. 5. ni prišel, 22. 6. 2000), na katerih je opisoval dogodek in ga umestil v čas dežurstva. Pojasnil, da ni bilo nobenega skrivanja in da takrat, ko naj bi se dogajalo, kot opisuje, nisem videla ne njega ne njegove žene, ni sprejel.

V drugi polovici leta 2002 je varuh človekovih pravic pisal predstojniku, da se je gospod Hernčič obrnil nanj in da od njega pričakuje posredovanje v smislu organiziranja sestanka. Drugi razlog varuhovega posredovanja je bilo zatrjevanje gospoda Hernčiča, da je nerazčiščeni dogodek sposoben razreševati tudi s silo, kar je varuh želel preprečiti. V februarju 2003 je prišel gospod Hernčič na sestanek s predstojnikom in z menoj. Ponovil je isti opis in ponovno, kot že tolikokrat pred tem, sem mu pojasnila, da se nikdar nisem skrila. Nato je presenetil z izjavo, da je to prvič, da pove, da se ni zgodilo, kot je opisoval, in da me je hotel »dobiti na finto, kot razne lumpe, da bi se izdala«.

Povedal je, da je dobil izvedensko mnenje, da je zanj plačal in da bo stopil v stik z varuhom človekovih pravic. V marcu je bil na pobudo predstojnika sestanek z namestnikom varuha, z njim je bila forenzična psihologinja, z gospodom Hernčičem, predstojnikom in menoj. Po odhodu namestnika varuha in psihologinje je gospod Hernčič ponovno povedal, da se dogodek ni zgodil, kot ga opisuje, da me je hotel »na finto«. Povedal je, da bo dogodek nekako vpletel v proces na sodišču in me vprašal, zakaj ga ne tožim, ker govori grdo o meni. Odgovorila sem, da ga ne nameravam tožiti, da mu želim pomagati, toda ne tako, da storim ali priznam nekaj, česar nisem storila. Na vseh pogovorih je trdil, »da me bo že prisilil, da bom priznala«. Julija 2005 se je oglasil na mojem domu in moji materi povedal, da hoče z menoj osebno poračunati. Oktobra je ponovno prišel do mojega doma in možu zame izročil pisno sporočilo z obtožbami. Julija 2006 sem ponovno dobila v poštnem nabiralniku podobno sporočilo.

Z gospodom Hernčičem smo se na kliniki veliko in mnogokrat pogovarjali in mu pojasnjevali, kakor koli ga je zanimalo in kadar koli je želel priti na pogovor. Kljub temu vedno trdi in objavlja, da nisem bila na voljo za nobena pojasnila in sem se celo skrivala. Naj s tem pojasnilo zaključim, enako tudi oglašanje v medijih.

Dušica Pleterski Rigler

Ljubljana