Spomnimo, po Opecovi odločitvi o začasnem zmanjšanju obsega črpanja nafte konec lanskega novembra so cene nafte močno zrasle, sledilo je obdobje razmeroma stabilnih cen, ki so nihale v ozkem razponu (od 50 do 54,5 ameriškega dolarja za sod zahodnoteksaške nafte in od 53 do 57 dolarjev za sod severnomorske nafte). Obdobje nižje nihajnosti se je končalo s korekcijo, omenjeno v uvodu. Trenutna cena zahodnoteksaške nafte je 52,6 ameriškega dolarja za sod (za 11,3 odstotka višje od najnižje točke letošnjega leta), cena severnomorske nafte pa 55,8 dolarja za sod (za 10,5 odstotka višje od najnižje točke letošnjega leta). Pomemben razlog za zadnjo rast cen so pričakovanja o podaljšanju obdobja veljavnosti omejitve črpanja nafte, ki naj bi ga države članice Opeca potrdile na naslednjem sestanku, 25. maja. Opecova odločitev bo močno odvisna od podatkov o proizvodnji in zalogah nafte ter povpraševanju po črnem zlatu. Zaloge so trenutno nadpovprečno velike, kar je posledica nižjega sezonskega povpraševanja po nafti, slabše zasedenosti rafinerij zaradi sezonskih vzdrževalnih del v prvem četrtletju in večje proizvodnje nafte v državah, ki niso članice Opeca. Od Opecove odločitve o manjši proizvodnji nafte se je obseg proizvodnje v ZDA povečal za 5,8 odstotka, medtem ko so se zaloge v istem obdobju povečale za 9,7 odstotka. Po drugi strani so bili zadnji podatki o zalogah bencina in povpraševanju po nafti s strani rafinerij pozitivni za cene nafte – padec zalog bencina je bil večji od napovedanega, količina nafte, uporabljene v postopku rafiniranja, pa je bil nadpovprečno velika.

Kakšno odločitev bo sprejel Opec, bomo izvedeli čez manj kot dva meseca. Pomemben dejavnik pri cenah nafte bodo razmere na naftnem trgu v ZDA, kjer bo proizvodnja verjetno še naprej rasla, stanje zalog pa bo odvisno tudi od povpraševanja, ki bi se v naslednjih mesecih utegnilo povečati zaradi pričakovanega toplega vremena.