članek v Dnevniku z zgornjim naslovom (5. aprila) s pozivom prof. dr. Rajku Kendi, naj sam odstopi, se mi zdi bolj vaša osebna čustvena izpoved kot nasvet kolegu.

Tudi jaz sem nekaj podobnega doživel kot vi, vendar nisem bil na položaju direktorja velike klinike, pač pa le vodja oddelka na Pediatrični kliniki, in tudi nisem bil razrešen s funkcije strokovnega direktorja, pač pa le »zabrisan« iz službe v UKC, ker da nisem nič delal, kot se je izrazil prof. dr. Rajko Kenda.

Bolje pa je biti vržen iz službe zaradi nedela kot odstranjen zaradi nesposobnosti in zgrešenih napak, zaradi katerih umirajo bolniki.

Ocenjevati, ali nekdo dela ali ne, je zelo težko in v medicini zelo subjektivno.

Leta 1973 sem kot drugi na svetu na Pediatrični kliniki v Ljubljani ustanovil oddelek za razvojno nevrologijo. Verjetno se še spominjate osrednjega republiškega registra rizičnih novorojencev in dojenčkov, osrednjega republiškega registra oseb s cerebralno paralizo, številnih domačih in mednarodnih tečajev razvojnonevrološke obravnave otrok z nevrološkimi ali razvojnimi motnjami ter številnih mednarodnih kongresov, ki sem jih organiziral.

Dodatno izobraževanje terapevtov in zdravnikov je osnova za uspešno delo. Rezultati so po načelu dober glas gre v deveto vas vzbudili občudovanje tako doma kot v inozemstvu. Po našem vzoru so začeli vznikati podobni oddelki v drugih tedanjih republikah Jugoslavije, kopirali so naše obrazce za registre, začeli so pošiljati svoje bolnike k nam, mene pa začeli vabiti, da jim predavam in organiziram tečaje pri njih. V svetu so me začeli ceniti in postal sem reden član uredniških odborov številnih uglednih mednarodnih revij in član izvršnih odborov mednarodnih strokovnih združenj. Prejel sem tudi nekaj prestižnih pohval in diplom ter postal častni član nekaterih uglednih združenj. Brez dela tega gotovo ni mogoče doseči.

Toda kaj ko to mojim »vodilnim« ni bilo všeč. Oddelek, ki sem ga ustanovil in vodil, so nekoč, kar čez noč in brez moje vednosti, ukinili in si prisvojili naslov razvojna nevrologija. Kititi se s tujim perjem je zelo prijetno, čeprav niti ne vem, ali vedo, kaj pojem razvojna nevrologija pomeni.

Spoštovani primarij, ne bodite pod stresom. Ljudje pravijo: »Tresle so se gore, rodila se je miš.« Tudi preklanje okoli odstavitve strokovnega direktorja Pediatrične klinike je manjši problem, kot ga imamo v Sloveniji z zdravstvom. Če se bo to uredilo, se bodo tudi imenovanja na direktorske položaje uredila. Nihče namreč ni kriv, če je nesposoben, pač pa je kriv tisti, ki ga je postavil na položaj, ki ni primeren njegovim sposobnostim.

Dr. Milivoj Veličković Perat

Akademija za razvojno medicino, Kranj