S predlaganim členom se povečuje višina povprečnine za občine, in sicer na 533,5 evrov. Sredstva za ta namen se bodo v proračunu države zagotovila s prerazporeditvami.

Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760,01 EUR, se dodatno uvaja nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 EUR.

Na takšen način se letni dodatek zagotavlja vsem upokojencem ter prejemnikom nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi tistim z višjimi pokojninami oziroma nadomestili.

Ključne prerazporeditve v proračunu

Z uveljavitvijo tega zakona bodo nastale finančne posledice za proračun 2017, in sicer 7,2 milijonov evrov v povezavi s povišanjem povprečnine in 21 milijonov evrov za pokojninsko blagajno v povezavi s spremembo določb o letnem dodatku za upokojence. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami v proračunu države in v finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.